Dziś jest czwartek, 18.07.2024, imieniny Erwina, Kamila
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Zadania Referatu Organizacyjnego

Zadania Referatu Organizacyjnego

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi organizacyjnej Radzie i komisjom Rady oraz Młodzieżowej Radzie Gminy;
 2. administrowanie budynkami, urządzeniami i wyposażeniem Urzędu;
 3. zaopatrywanie Urzędu w niezbędne materiały, urządzenia i sprzęt będący wyposażeniem Urzędu;
 4. prowadzenie obsługi kadrowej i informatycznej Urzędu;
 5. prowadzenie Punktu Obsługi Klienta i Inwestora oraz Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych;
 6. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej oraz udostępnianie na tablicach ogłoszeń materiałów i informacji;
 7. prowadzenie spraw związanych z zeznaniami świadków, pomocą w uzyskiwaniu zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz współpraca z KRUS;
 8. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem;
 9. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, łowiectwem, leśnictwem i spółkami wodnymi;
 10. prowadzenie spraw związanych z pomnikami przyrody;
 11. opiniowanie projektów prac geologicznych;
 12. prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem psów ras uznanych za szczególnie niebezpieczne;
 13. prowadzenie spraw związanych z publicznym lokalnym transportem zbiorowym;
 14. prowadzenia spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;
 15. prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i rozwojem jednostek OSP na terenie Gminy;
 16. prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy;
 17. prowadzenie zadań z zakresu współpracy z samorządami i innymi podmiotami;
 18. prowadzenie spraw dotyczących stypendiów sportowych;
 19. prowadzenie spraw związanych z ochroną i profilaktyką zdrowia;
 20. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla jednostek kultury;
 21. prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych;
 22. prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki lokalowej, dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych;
 23. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów.