Dziś jest czwartek, 28.09.2023, imieniny Luby, Wacława
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Wójt Malanowa z absolutorium i wotum zaufania

Wójt Malanowa z absolutorium i wotum zaufania

DSC_0088

W pierwszy dzień lata,  21 czerwca br. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy. Radni już po raz czwarty w kadencji 2018-2023 zadecydowali o przyznaniu Wójtowi absolutorium.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę organu wykonawczego - Wójta - w zakresie działalności finansowej gminy. Procedurę absolutoryjną poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy i uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta. Dokument ten swoją treścią obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania gminy w 2021 roku: budżet, środowisko, zabytki, sport, kulturę, pomoc społeczną, edukację, gospodarkę przestrzenną oraz pozostałe informacje o gminie. Dzięki niemu również mieszkańcy  zyskują co roku okazję, by przyjrzeć się pracy władz samorządowych, przekonać się na jakie cele są pożytkowane gminne fundusze i co dzięki nim udaje się zrobić. Z raportem można zapoznać się nahttps://ro.malanow.pl/aktualnosci/raport-o-stanie-gminy-23061

Wotum zaufania jest ustosunkowaniem się rady gminy do informacji przedstawionych przez wójta we wspomnianym dokumencie. Raport został przyjęty bez uwag, a tym samym Wójt Ireneusz Augustyniak otrzymał wotum zaufania.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r., które przedstawiła Skarbnik Gminy p. Marzanna Szczap, wykonane dochody wyniosły 43.184.468,58 zł czyli 103,53% planu, natomiast wydatki stanowiły 38.439.711,61 zł tj. 96,66% planu, w tym wydatki majątkowe 4.740.840 zł.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2021 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. i przedstawiła Radzie Gminy Malanów wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz wszystkimi opiniami, Radni podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi absolutorium.

Wójt wyraził słowa wdzięczności wszystkim radnym i sołtysom, współpracownikom urzędu, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych, dyrektorom placówek oświatowych jak również wszystkim mieszkańcom oraz ludziom dobrej woli za owocną współpracę. Jak podkreślił włodarz Malanowa realizacja tak wielu zadań nie była możliwa dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich ww. osób.

Wójt podziękował również za jednogłośne absolutorium, które jak stwierdził jeszcze bardziej i lepiej motywuje do lepszej i wydajnej pracy na rzecz dalszego rozwoju Gminy Malanów.

Gratulujemy i życzymy Wójtowi dalszych sukcesów oraz owocnej pracy, na rzecz malanowskiego samorządu.

 

DM


Pozostałe aktualności