Dziś jest poniedziałek, 15.07.2024, imieniny Włodzimierza, Henryka
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » SOŁECTWA PODZIELIŁY PIENIĄDZE

SOŁECTWA PODZIELIŁY PIENIĄDZE

Solectwo Kotwasice

We wszystkich sołectwach Gminy Malanów odbywały się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy podjęli decyzję o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2014rok.

Fundusz sołecki są to pieniądze przeznaczone na realizację zadań na obszarze danego sołectwa, które zostaną wyodrębnione w budżecie Gminy Malanów na rok 2014. Zadania, które mogą być realizowane w ramach funduszu mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa. Muszą być one zgodne ze strategią rozwoju Gminy Malanów oraz być zadaniem własnym gminy.

Zgodnie z wzorem zawartym w ustawie o funduszu sołeckim w 2014 r. Gmina Malanów miała do podziału na wszystkie sołectwa kwotę 281 457,00zł. Z uwagi na fakt, że są to kwoty uzależnione od liczby mieszkańców danego sołectwa i dochodów Gminy Malanów, wysokość środków z funduszu sołeckiego jest różna w poszczególnych sołectwach.

Poszczególne sołectwa na zebraniach postanowiły przeznaczyć przysługujące im kwoty na realizację następujących zadań:

Lp. Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Szacowane wydatki Ogółem wydatki
 
  Bibianna Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw 500 zł 14 289 zł
Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej 12 000 zł
Organizacja Pierzoka 1 789 zł
2 Celestyny Budowa świetlicy wiejskiej 8 755 zł 8 755 zł
3 Czachulec Stary Zakup wyposażenia sportowego 2 000 zł 13 851 zł
Organizacja Festynu (zakup usług) 2 000 zł
Zakup materiałów do świetlicy 500 zł
Modernizacja świetlicy 9 351 zł
4 Dziadowice Budowa oświetlenia drogowego 10 000 zł 21 073 zł
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia boiska 5 000 zł
Oczyszczenie rowów gminnych (zakup materiałów) 2 000 zł
Modernizacja strażnicy OSP 4 073 zł
5 Dziadowice-Folwark Zakup wyposażenia sportowego 413 zł 12 413 zł
Imprezy integracyjne 2 000,00
Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia świetlicy 10 000 zł
6 Feliksów Zakup działki w miejscowości Feliksów 18 760 zł 18 760 zł
7 Grąbków Wsparcie gotowości bojowej OSP Grabków (usługi) 1 500 zł 25 169 zł
Montaż drzwi garażowych w strażnicy OSP 8 000 zł
Doposażenie sprzętowe OSP Grąbków 2 000 zł
Remont drogi gminnej 3 000 zł
Usługi na rzecz boiska i centrum wsi 3 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia centrum wsi 2 000 zł
Organizacja imprezy sportowo -kulturalnej w Grąbkowie 2 669 zł
Utrzymanie bieżące świetlicy w Grąbkowie 3 000 zł
8 Kotwasice Wykonanie podbitki na dachu "starej szkoły" 3 000 zł 31 266 zł
Rozbudowa oświetlenia drogowego 16 000 zł
Obcowanie dzieci i młodzieży z kulturą 3 116 zł
Zakup wyposażenia sportowego 500 zł
Remont dróg gminnych 6 150 zł
Zakup sprzętu bojowego (między innymi: buty) 2 500 zł
9 Malanów Przebudowa ulicy Wesołej –dokumentacja 3 000 zł 31 266 zł
Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Malanowie 6 000 zł
Zakup wyposażenia boiska gminnego 3 000 zł
Organizacja turniejów i zawodów 2 500 zł
Organizacja „Nocy świętojańskiej” 3 000 zł
Organizacja „Dnia Babci i Dziadka” 3 000 zł
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Kaliskiej, Nowej i Stawiszyńskiej 7 000 zł
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 3 766 zł
10 Miłaczew Organizacja pikniku rodzinnego 2 069 zł 13 069 zł
Rozbudowa oświetlenia drogowego  7 000 zł
Oznakowanie dróg gminnych 2 500 zł
Naprawa dróg gminnych 1 500 zł
11 Miłaczew Kolonia Naprawa dróg gminnych 7 000 zł 9 442 zł
Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej 2 442 zł
12 Miłaczewek Rozbudowa wodociągu gminnego 10 000 zł 13 882 zł
Zagospodarowanie placu gminnego 3 882 zł
13 Poroże Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Poroże 6 500 zł 13 538 zł
Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Porożu i zakup wyposażenia  7 038 zł
14 Rachowa Budowa drogi gminnej nr 653241P 6 286 zł 9 786 zł
Rozbudowa oświetlenia drogowego 3 500 zł
  Skarżyn-Kolonia Rozbudowa oświetlenia drogowego 11 006 zł 11 006 zł
16 Targówka Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 3 000 zł 16 571 zł
Zakup wyposażenia sportowego 2 500 zł
Zagospodarowanie centrum wsi 11 071 zł
17 Żdżenice Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej 800 zł 17 321 zł
Zakup wiaty na boisko gminne 1 500 zł
Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego 3 500 zł
Oznakowanie dróg gminnych 2 200 zł
Organizacja imprez integracyjnych 1 500 zł
Naprawa   dróg gminnych 7 821 zł
    RAZEM   281 457 zł

Galeria zdjęć


Pozostałe aktualności