Dziś jest poniedziałek, 27.05.2024, imieniny Jana, Juliusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Rowerem do Turku

Rowerem do Turku

Fragment1

Od wielu lat, a może nawet od dekad mieszkańcy naszej gminy marzą o tym, by móc bezpiecznie pojechać rowerem do Turku. Te marzenia właśnie zaczynają się spełniać. W lutym bieżącego roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłosił przetarg na I etap budowy chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym na odcinku od m. Cisew do m. Malanów. Za ok. 2 mln zł powstanie pierwszy fragment inwestycji. Dlaczego nie będzie to klasyczna droga rowerowa wraz z chodnikiem? Przemawia za tym chociażby: - ekonomia - zgodnie z obowiązującymi przepisami droga rowerowa i chodnik musiałyby być dużo szersze niż wybrane przez samorząd województwa rozwiązanie, - ekologia - wybrane rozwiązanie jest węższe, dzięki czemu wymaga usunięcia znikomej ilości drzew, - dotychczasowa praktyka - chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym zastosowany jest na odcinku z Turku do Cisewa oraz z Malanowa (od ul. Spółdzielców) w kierunku Turku. Sprawne oko zauważy na załączonej grafice, że projekt chodnika podzielony został na trzy odcinki. Wiele lat temu wybudowano chodniki przy przystankach. Podczas realizacji inwestycji nie zostaną one jednak rozebrane. I to właśnie dlatego cały projekt podzielony jest na trzy części: I - od chodnika w Cisewie do chodnika przy przystanku w Paździerowicach, II - od chodnika przy przystanku w Paździerowicach do chodnika przy przystanku w Grąbkowie, III - od chodnika przy przystanku w Grąbkowie do chodnika przy firmie Sun Garden. Rozstrzygnięty w marcu przetarg dotyczy nieco ponad kilometrowego fragmentu chodnika. Po bardzo wielu latach zastoju jest to pierwszy krok samorządu wojewódzkiego w kierunku naszych cyklistów. Ale ten krok nas nie satysfakcjonuje. Dlatego prowadzimy dalsze rozmowy, aby jak najszybciej został ogłoszony kolejny przetarg na pozostałą część chodnika, który ostatecznie połączy Malanów z Turkiem.

Na przełomie lutego i marca wzdłuż drogi wojewódzkiej od Malanowa do Paździerowic usunięte zostało kilkanaście drzew. W związku z planowaną inwestycją budowy chodnika Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wnioskował o zgodę na wycinkę 86 drzew. Jednak po dokładnej analizie dokumentacji oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Wójt Gminy Malanów wydał decyzję zezwalającą na usunięcie jedynie 17 sztuk drzew. Są to te rośliny, które bezpośrednio kolidują z inwestycją. Ponadto Wójt zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich do kompensacji przyrodniczej, czyli w zamian za wycięte drzewa zasadzenie po drugiej stronie drogi nowych roślin.

ŁN


Galeria zdjęć


Pozostałe aktualności