Dziś jest poniedziałek, 26.09.2022, imieniny Justyny, Cypriana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Pozytywna ocena wykonania budżetu

Pozytywna ocena wykonania budżetu

Wojt Gminy wraz ze Skarbnik Gminy

We wtorek 29 czerwca odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Malanów. Uczestniczący w obradach radni jednogłośnie udzielili Wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Malanów za 2020 rok.

Sesja absolutoryjna to zawsze, obok budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Absolutorium jest  wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez Wójta, a tym samym potwierdzeniem prawidłowości finansowego działania samorządu.

Zanim malanowscy radni zajęli się procedurą absolutoryjną, w pierwszej kolejności pochylili się nad raportem o stanie gminy oraz wotum zaufania dla Wójta.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić radzie, raport o stanie gminy. Dokument ten swoją treścią obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania gminy w 2020 roku: budżet, środowisko, zabytki, sport, kulturę, pomoc społeczną, edukację, gospodarkę przestrzenną oraz pozostałe informacje o gminie. Dzięki niemu również mieszkańcy  zyskują co roku okazję, by przyjrzeć się pracy władz samorządowych, przekonać się na jakie cele są pożytkowane gminne fundusze i co dzięki nim udaje się zrobić. Z raportem można zapoznać się na http://bip.malanow.pl/?p=document&action=save&id=8810&bar_id=5988

Wotum zaufania jest ustosunkowaniem się rady gminy do informacji przedstawionych przez wójta we wspomnianym dokumencie. Raport został przyjęty bez uwag, a tym samym Wójt Ireneusz Augustyniak otrzymał wotum zaufania.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziło przyjęcie przez Radę sprawozdania z wykonania budżetu, oraz sprawozdania finansowego, które przedstawiła Skarbnik Gminy Malanów - Marzanna Szczap. Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, wykonane dochody osiągnęły rekordową wartość 43.613.920,46 zł czyli 108,52% planu, natomiast wydatki stanowiły 40.178.149,99 zł tj. 93,27% planu, w tym wydatki majątkowe 8.996.493,00 zł. Kwoty robią imponujące wrażenie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że od ponad roku trwamy w stanie pandemii. W tym okresie racjonalne gospodarowanie finansami było i jest szczególne ważne

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok i przedstawiła Radzie Gminy Malanów wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malanów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.  13 obecnych na sesji radnych nie miało żadnych wątpliwości, jednogłośnie udzielając absolutorium Wójtowi.

Wójt podziękował wszystkim radnym i sołtysom za owocną współpracę oraz zaznaczył, że realizacja założonych w budżecie zadań możliwa była dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich współpracowników urzędu i jednostek podległych.

Gratulujemy i życzymy Wójtowi dalszych sukcesów oraz owocnej pracy, na rzecz malanowskiego samorządu.

DM


Pozostałe aktualności