Dziś jest środa, 17.04.2024, imieniny Roberta, Rudolfa
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Podatki w 2024 roku w gminie Malanów jednymi z najniższych w powiecie

Podatki w 2024 roku w gminie Malanów jednymi z najniższych w powiecie

DSC_1649

Według danych GUS-u inflacja za I półrocze 2023 wyniosła 15%. To ważna informacja bo oznacza nie tylko wzrost cen produktów i usług czy spadek siły nabywczej pieniądza ale również przekłada się na poziom podatków i opłat lokalnych. Choć stawki podatku od nieruchomości czy środków transportowych ustala rada gminy, to jednak ich maksymalną wartość określa Minister Finansów. Co roku są one korygowane właśnie o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedniego.

I to właśnie sprawy dotyczące określenia stawek podatków na 2024 rok, były jednym z punktów wtorkowych (28 listopada br.) obrad Rady Gminy Malanów.

Podatek od środków transportowych

Powody do zadowolenia powinni mieć płatnicy podatku od środków transportowych. Radni po raz kolejny pozostawili stawki tego podatku na poziomie z roku 2021 (od samochodów ciężarowych o DMC pow. 3.5t i poniżej 12 t.). Natomiast w przypadku cięższych zestawów, stawki tego podatku zostały obniżone do minimalnego poziomu określonego w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Szczegółowe stawki można znaleźć w stosownej uchwale.

Podatek od nieruchomości

W myśl podjętych przez malanowskich radnych uchwał, w 2024 roku gminne podatki od nieruchomości ulegną zmianom. Mimo zmian spowodowanych inflacją, stawki tego podatku są nadal dużo niższe od maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów). Podatki w tym sektorze wzrosły średnio o 11%.

Wysokość nowych stawek podatku od nieruchomości kształtują się następująco.

Od budynków lub ich części:

Stawki obowiązujące w 2024 roku

Stawki maksymalne określone przez Ministra Finansów

mieszkalnych

0,80 zł za m2

1,15 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

31,00 zł za m2

33,10 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

14,67 zł za m2

15,50 zł

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

6,00 zł za m2

6,76 zł

pozostałych

5,44 zł za m2

11,17 zł

od budowli

2 % ich wartości

2 % ich wartości

Od gruntów:

 

 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

1,23 zł za m2

1,34 zł

pod wodami powierzchniowymi stojącymi, płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

6,41 zł za m2

6,66 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,35 zł za m2

0,71 zł

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

4,13 zł za m2

4,39 zł

Podatek rolny

Podstawą do ustalenia wysokości wymiaru podatku rolnego jest komunikat GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. W tym roku maksymalna stawka została ustalona na poziomie 89,63 zł za 1 dt (czyli o 15,60 zł więcej niż w roku ubiegłym). Podczas wtorkowej sesji malanowscy radni zdecydowali obniżyć stawkę aż o 34,63 zł (w 2022 roku obniżka wyniosła 24,05) czyli do kwoty 55 zł za 1 dt.

Wszystkie proponowane stawki mieszczą się granicach stawek kwotowych, określonych przez Ministra Finansów. Podatkowe zmiany przyjęto zdecydowaną większością głosów.

DM


Pozostałe aktualności