Dziś jest wtorek, 07.02.2023, imieniny Romualda, Ryszarda
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Nowe stawki podatków w 2023 roku

Nowe stawki podatków w 2023 roku

polskie bankntoty 10, 50 i 100 zl

Październik i listopad to czas kiedy gminy uchwalają nowe stawki podatków. Gminy odpowiadają za wysokość podatku od nieruchomości na swoim terenie - uchwały w tej sprawie podejmują radni. Nie mogą jednak ustalić dowolnej stawki, ponieważ - zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych - są ograniczone widełkami ustalanymi przez Ministerstwo Finansów. Zmiany w podatkach są powiązane ze wskaźnikiem ceny towarów i usług za pierwsze półrocze roku poprzedzającego ten rok podatkowy, w którym będą obowiązywały nowe stawki. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował, że wskaźnik w I półroczu 2022 roku w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku wynosi 111,8% co oznacza, że maksymalna wysokość stawek podatku od nieruchomości została podniesiona o 11,8%.

Sprawy dotyczące określenia stawek podatków były jednym z punktów czwartkowych (23 listopada br.) obrad Rady Gminy Malanów. W myśl podjętych przez malanowskich radnych uchwał, podatki na terenie naszej gminy ulegną minimalnym zmianom. Minimalnym, bo do maksymalnych stawek nam jeszcze bardzo daleko. Przykładem jest podatek rolny. Podstawą do ustalenia jego wysokości jest komunikat GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. W tym roku maksymalna stawka została ustalona na poziomie 74,05 zł za 1 dt, natomiast w Gminie Malanów stawka ta została obniżona o 24,05 zł czyli do kwoty 50 zł za 1 dt. Warto dodać że to najniższa stawka tego podatku w powiecie tureckim.

Podobnie jak w ubiegłym roku Radni pozostawili bez zmian podatek od środków transportowych.

Wysokość nowych stawek podatku od nieruchomości kształtują się następująco.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Od budynków lub ich części:

 

mieszkalnych

0,72 za m2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

27,90 za m2

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

12,76 za m2

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,00 za m2

pozostałych

4,90 za m2

od budowli

2 % ich wartości

Od gruntów:

 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

1,11 za m2

pod wodami powierzchniowymi stojącymi, płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

5,57 za m2

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,28 za m2

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

3,59 za m2

 

Nowe stawki Podatkowe zaczną obowiązywać od początku roku 2023.

DM


Pozostałe aktualności