Dziś jest czwartek, 01.06.2023, imieniny Jakuba, Hortensji
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Nowa sołtys w sołectwie Targówka

Nowa sołtys w sołectwie Targówka

Od lewej: Wojt, Soltys i Wiceprzewodniczacy Rady Gminy

Późnym popołudniem dnia 17 stycznia mieszkańcy sołectwa Targówka zebrali się w świetlicy wiejskiej, aby wybrać sołtysa. W zebraniu udział wzięło 72 mieszkańców spośród 255 uprawnionych do głosowania. W szranki o funkcję sołtysa stanęła 1 kandydatka (Siwek Wioletta) i 1 kandydat (Linka Leszek). Większe poparcie, 51,39% (37 głosów), otrzymała Siwek Wioletta, która została wybrana sołtysem sołectwa Targówka. Bezpośrednio po wyborze nowa sołtys przyjęła gratulacje z rąk Wójta, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Malanów oraz pozostałych obecnych na zebraniu. Co prawda oficjalne powitanie pani Wioletty Siwek w gronie samorządowców nastąpi na najbliższej sesji rady gminy, ale funkcję sołtysa pełni ona już od momentu wyboru.

A teraz przed nową Panią sołtys, tak jak i przed wszystkimi pozostałymi sołtysami z naszej gminy, wiele odpowiedzialnych zadań, w tym:

- reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy Malanów,

- występowanie z wnioskami do organów gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacji i instytucji w sprawach dotyczących Sołectwa,

- zarządzanie przy pomocy rady sołeckiej przekazanym sołectwu mieniem gminnym,

- uczestniczenie zgodnie z obowiązującym prawem, w charakterze obserwatora w pracach remontowo-inwestycyjnych, wykonywanych na terenie sołectwa,

- wykonywanie ustawowych obowiązków z dziedziny obronności, zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych,

- prowadzenie spraw administracyjnych sołectwa oraz dokumentacji,

- realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrola ich wykonania,

- udział w realizacji uchwał rady gminy Malanów dotyczących sołectwa,

- informowanie mieszkańców sołectwa o bieżących sprawach sołectwa i gminy Malanów,

- zapraszanie na zebrania wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych urzędu gminy Malanów dla zreferowania spraw dotyczących sołectwa,

- współpraca z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza pomoc w organizowaniu spotkań z mieszkańcami,

- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radę gminy Malanów konsultacji społecznych,

- przewodniczenie radzie sołeckiej,

- zwoływanie zebrań wiejskich.

Sołtys może również uczestniczyć w sesjach rady gminy, ale bez prawa głosowania. Co ważne, sołtys pełni swoje obowiązki społecznie, a przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z ochrony prawnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 

ŁN


Pozostałe aktualności