Dziś jest niedziela, 24.01.2021, imieniny Felicji, Tymoteusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

W każdy poniedziałek w Urzędzie Gminy w Malanowie przy ul.Tureckiej 16 od godz. 11:00 do godz. 15:00 dyżuruje prawnik udzielający nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Świadczona przez niego pomoc obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Drugą stroną sporu może być także osoba prawna, np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Z porad i mediacji może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i mediację i która złoży stosowne oświadczenie. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. Starostwa Powiatowego w Turku: 63 222 33 03 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub poprzez pocztę elektroniczną: npp@powiat.turek.pl.

Więcej informacji: https://www.powiat.turek.pl/page/nieodplatna-pomoc-prawna-174/

 

ŁN


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności