Dziś jest niedziela, 28.11.2021, imieniny Zdzisława, Lesława
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Drugi rok kadencji 2018-2023 za nami

Drugi rok kadencji 2018-2023 za nami

Druga kadencjajpg

 Szanowni Mieszkańcy,

Za niespełna dwa tygodnie rok 2020 przejdzie do historii. Przełom starego i nowego roku to dobry moment, aby dokonać podsumowania tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy. Jeszcze rok temu wszyscy zastanawialiśmy się, jaki będzie rok 2020. Wielu z nas patrzyło na niego z nadzieją. Dziś wiemy, że był to rok szczególny i wyjątkowy. Rok, który zapamiętamy na długo. Rok 2020 zmienił wiele w naszym życiu, w naszym otoczeniu, w naszym świecie. To rok, w którym wybuchła pandemia COVID-19, która wywołała kryzys zdrowotny, gospodarczy i społeczny. Wielu z nas zmusiła do przewartościowania wielu spraw, a świat jaki znaliśmy do tej pory, nagle się zatrzymał. Epidemia sparaliżowała wiele dziedzin życia codziennego. A słowa koronawirus czy lockdown towarzyszyły nam każdego dnia.

W naszej Gminie sam początek roku przyniósł przykre doświadczenia. Kiedy 14 stycznia wybuchł pożar jednej z hal na terenie zakładu Sun Garden wielu z nas patrzyło z niepokojem na rozwój sytuacji. Na szczęście dzięki sprawnej akcji prawie 200 strażaków udało się ugasić powstały pożar. Ta sytuacja pokazała, jak ważna jest każda minuta strażackiej służby i jak istotne jest inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców. Po wybuchu epidemii sfera bezpieczeństwa jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu.

Światowa pandemia koronawirusa zmusiła nas do odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Ale tak, jak w rodzinach musieliśmy dalej funkcjonawać, tak samo samorząd musiał dalej działać. Wszak jesteśmy po to, by służyć Wam - mieszkańcom.

Mimo trudności, mijający rok obfitował w wiele inwestycji. Zrealizowaliśmy niemal wszystkie zadania, które przed sobą postawiliśmy. Ponadto staraliśmy się w sposób wyważony prowadzić zadania mające wpływ na codzienne funkcjonowanie gminy. Nie obeszło się bez różnorodnych problemów związanych choćby z niepewną sytuacją gospodarczą, uszczuplającymi się wpływami do gminnej kasy. Mimo to udało nam się spiąć budżet i zrealizować nasze zamierzenia. We wszystkich zrealizowanych zadaniach ważne było, by w miarę możliwości sięgać do zewnętrznych źródeł finansowania, odciążając tym samym gminny budżet. Warto tu wspomnieć jedną z większych inwestycji w ostatnim czasie jaka została zrealizowana z myślą o mieszkańcach. Mowa oczywiście o energii odnawialnej. W 313 gospodarstwach domowych zostały zainstalowane instalacje fotowoltaiczne. To ważny projekt nie tylko z punktu widzenia mieszkańca, dla którego są to realne oszczędności w domowych wydatkach ale również korzyści dla środowiska. Zmniejszamy ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, tym samym spowalniając efekt cieplarniany.

Realizacja tak wielu przedsięwzięć przy ograniczonych możliwościach finansowych, udała się dzięki zaangażowaniu wielu osób i dobrej współpracy pomiędzy Wójtem, Radą Gminy, Sołtysami i Mieszkańcami naszej Gminy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zadania i inwestycje realizowane w trakcie minionego roku.

 

 • Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów – zamontowano 313 instalacji fotowoltaicznych - 4 701 279,29 zł.
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Celestynach – zakończono budowę parterowego budynku wraz z infrastrukturą. Obiekt wyposażony został w instalację fotowoltaiczną, a teren wokół świetlicy wiejskiej zagospodarowano rekreacyjne - 697 697,48 zł.
 • Przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek – zostanie wykonana asfaltowa nawierzchnia o długości 990 m i szerokości 4 m (koszt robót budowlanych) - 525 453,34 zł.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Poroże – miejscowo zostanie naprawiona istniejąca nawierzchnia , a na całym odcinku wykonana nakładka z betonu asfaltowego grubości 5 cm (koszt robót budowlanych) - 493 488,18 zł.
 • Budowa ulicy Wesołej w Malanowie - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o długości 196 m wraz z chodnikami - 416 926,04 zł.
 • Budowa drogi w sołectwie Żdżenice - etap I – zostanie wykonana asfaltowa nawierzchnia o długości 730 m i szerokości 4 m (koszt robót budowlanych) - 370 144,29 zł.
 • Budowa drogi w sołectwie Skarżyn-Kolonia - wykonano odcinek o długości 398 m i szerokości 4 m - 294 006,74 zł.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Bibianna - przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych o długości 732 m i szerokości 4 m - 271 962,41 zł.
 • Dotacja dla jednostki OSP Kotwasice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego-210 000,00 zł.
 • Przebudowa budynku biblioteki publicznej - wykonano remont klatki schodowej, pomieszczeń na I piętrze a także ocieplono trzy ściany, wykonano tynk, dostosowano wejście dla osób niepełnosprawnych - 208 297,16 zł.
 • Dotacja dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na zakup respiratora (5 tys. zł) oraz tomografu komputerowego (100 tys. zł) - 105 000,00 zł.
 • Dotacja dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika w m. Dziadowice – etap I - 75 000,00 zł.
 • Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie – zostanie usunięta kolizja energetyczna - 81 000,00 zł.
 • Remont chodnika na ul. Słonecznej w Malanowie - 38 539,29 zł.
 • Budowa i remont wodociągów na terenie gminy - wybudowano wodociągi w miejscowościach Dziadowice i Dziadowice-Folwark o łącznej długości 495 m, oraz wyremontowano w Malanowie na ul. Krótkiej i Zielonej odcinek o długości 90 m – ok. 40 000,00 zł.
 • Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku - dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Malanowie - 22 000,00 zł .
 • Zakup wyposażenia dla sołectwa Żdżenice - zakupiono m.in. regał magazynowy, stół przyścienny, kuchnię gazową, zmywarkę do naczyń, stół z dwoma zlewami, okap przyścienny - 20 697,10 zł.
 • Zakup pieca z montażem - wymieniono piec w budynku Gminnego Przedszkola - 19 800,00 zł.
 • Zakup grzejników wraz z montażem - dla Szkoły Podstawowej w Malanowie (budynek przy ul. Parkowej) - 17 000,00 zł.
 • Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Kotwasice - doposażenie nowego samochodu pożarniczego (w tym torba PSP R1 i szyny Kramera) - 15 610,20 zł.
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grąbkowie - wykonano sufit podwieszany z płyt typu armstrong wraz z oświetleniem - 15 000,00 zł.
 • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bibiannie - wykonanie 2 altan - 12 000,00 zł.
 • Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Rachowa - wykonano odcinek ok 200 m linii kablowej i zamontowano 2 latarnie - 11 000,00 zł.
 • Zakup przyczepki i sprzętu ppoż. dla OSP Malanów - 10 800,00 zł.
 • Modernizacja garażu w Dziadowicach - wykonano m.in drzwi garażowe i posadzkę - 10 000,00 zł.
 • Remont zbiornika wody w samochodzie pożarniczym OSP Kotwasice -9 850,00 zł.
 • Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Miłaczewek - wykonano wjazd z kostki betonowej oraz utwardzono plac pod miejsca parkingowe dla inwalidów - 9 297,57 zł.
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziadowicach-Folwark -9 000,00 zł.
 • Rozbudowa oświetlenia w Malanowie - ul. Wesoła - wykonano ok. 41 m odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego oraz zamontowano 1 latarnię - 6 800,00 zł.
 • Wykonanie renowacji murawy boisk piłkarskich w Dziadowicach i Czachulcu Starym - 5 000,00 zł.
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie - zamontowano elementy wyposażenia siłowni zewnętrznej – biegacz, ławkę, kosz na śmieci, regulamin fitness - 4 963,46 zł.

Przygotowano również wiele dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji:

 • Budowa sieci wodociągowej w Żdżenicach - wykonano dokumentację projektową budowy odcinka o długości 794 mb.
 • Budowa kanalizacji - ul. Stawiszyńska - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka kanalizacji o długości 1200 m.
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie.
 • Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dziadowice-Folwark, Grabków, Kotwasice, Malanów, Miłaczew, Miłaczewek, Poroże, Targówka, Żdżenice.
 • Budowa drogi w miejscowości Targówka.
 • Budowa drogi w obrębie ewidencyjnym Grąbków.
 • Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów - etap III.
 • Przebudowa ulicy Różanej w Malanowie.

Pozyskane środki zewnętrzne. W sumie dotychczas do malanowskiego samorządu z różnych źródeł trafiło ponad 2,5 mln zł

 • 1 031 036,00 zł - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów
 • 388 833,00 zł - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na Budowę świetlicy wiejskiej w Celestynach.
 • 370 000,00 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kotwasice.
 • 206 984,56 zł - z Funduszu Dróg Samorządowych na Budowę ulicy Wesołej w Malanowie.
 • 200 000,00 zł - z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kotwasice.
 • 125 000,00 zł - z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego "Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych" na budowę drogi w Bibiannie.
 • 60 000,00 zł - z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, projekt grantowy "Zdalna szkoła" - zakupiono 21 laptopów do nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów.
 • 54 999,90 zł - z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, projekt grantowy "Zdalna szkoła+" - zakupiono 20 laptopów z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych oraz nauczycieli.
 • 49 228,00 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup umundurowania specjalistycznego dla OSP Malanów i OSP Grąbków.
 • 20 000,00 zł - z Funduszu Sprawiedliwości na zakup umundurowania specjalistycznego oraz kamery termowizyjnej dla OSP Malanów.
 • 19 800,00 zł - z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie dla OSP Bibianna na zakup pieca CO oraz dla OSP Malanów na remont pomieszczeń garażowych.
 • 12 000,00 zł - z Ministerstwa Sportu w ramach programu Lokalny Animator Sportu, dofinansowanie wynagrodzenia animatorów prowadzących zajęcia na obiektach typu Orlik oraz Sali Sportowej.
 • 11 000,00 zł - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 r., w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na wykonanie pomnika "Walczącym o wolność ojczyzny" wraz z zagospodarowaniem terenu przy Ośrodku Zdrowia w Malanowie.
 • 6 491,00 zł - z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup nowości wydawniczych.
 • 3 000,00 zł - Nagroda finansowa dla sołectwa Targówka w ramach IV edycji konkursu "Aktywna wieś Wielkopolska".
 • 3 000,00 zł - z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na konserwację i utrzymanie grobów wojennych.

W ostatnich dniach dotarły do nas pozytywne informacje o dwóch kolejnych dofinansowaniach dla Gminy Malanów:

 • na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dziadowicach o salę sportową” – dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -3 000 000,00 zł
 • na „Budowę ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie” – zadanie zostało ujęte na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Planowana wartość inwestycji - 2 315 440,31 zł (lata 2021-2022).

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że potrzeby naszej gminy są dużo większe, dlatego nie zatrzymujemy się w działaniu. Krok po kroku realizowane będą kolejne zadania i inwestycje, które służyć będą wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

DM


Pozostałe aktualności