Dziś jest czwartek, 28.09.2023, imieniny Luby, Wacława
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Biało-czerwony maj

Biało-czerwony maj

polska flaga powiewajaca na wietrze

Biało-czerwony maj.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych okresów w roku jest bez wątpienia długi weekend majowy. Maj to również wyjątkowy miesiąc w Polsce. W tym czasie skupiamy się na trzech ważnych świętach narodowych: 1 maja - Święto Pracy, 2 maja -Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji. Te uroczystości mają nie tylko wielkie znaczenie symboliczne, ale przypominają nam także o naszej historii i tradycji.

1 Maja to Międzynarodowy Dzień Pracy. Święto zostało wprowadzone w 1889 roku w Paryżu przez II Międzynarodówkę Socjalistyczną w rocznicę strajku robotników w Chicago. W 1886 r w tym amerykańskim mieście tysiące pracowników (również Polskich emigrantów) walczyło o godziwe warunki pracy w tym m.in. ośmiogodzinny dzień pracy. W wyniku protestów śmierć poniosło wielu demonstrantów.

Pierwsze obchody tego święta w wielu krajach, w tym również w Polsce odbyły się już w 1890 r. Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych Dzień Pracy (tzw. Labour Day) obchodzony jest w pierwszy poniedziałek września. W II Rzeczpospolitej obchody 1 Maja, organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną (PPS), stanowiły wyraz protestu przeciwko systemowi. Gazeta Robotnicza z 13 kwietnia 1938 r. tak opisuje zbliżające się święto „Uroczysty dzień 1 Maja – święta Pracy i walki – to dzień mobilizacji sił klasy pracującej. Wraz z ludem pracującym wszystkich wolnych krajów w dniu 1 Maja lud pracujący Rzeczypospolitej Polskiej wyruszy na ulice pod hasłem: walki z kapitalizmem, walki z wyzyskiem i straszliwą zmorą bezrobocia, walki o sprawiedliwość polityczną i społeczną”

W czasach PRL-u1 majowe uroczystości miały charakter bardzo uroczysty. Wiece, zgromadzenia, a przede wszystkim pochody w których udział był niemal obowiązkowy. Obchody były pretekstem do szerzenia propagandy, poparciem dla władzy ludowej, manifestacją dumy z bycia robotnikiem oraz wychwalaniem pracy przy budowie komunistycznej ojczyzny. Wraz z upadkiem PRLu skończyły się uroczyste obchody tego święta. W sumie nic w tym dziwnego, dla większość osób pamietających tamte czasy, 1 dzień maja stał się symbolem zniewolenia społeczeństwa,

W naszym kraju tego dnia wspominamy również przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w tym roku mija 19 lat od tego wydarzenia. Dokładnie o północy 1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Poza Polską tego dnia członkostwo uzyskały także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE. 

2 Maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym W swym założeniu święto ma na celu promowanie szacunku do flagi oraz propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Z dniem 2 Maja związane są dwie ciekawostki, które tłumaczą datę ustanowienia tego święta.2 Maja 1945 zdobywający Berlin żołnierze I Dywizji Kościuszkowskiej umieścili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten. Natomiast w czasach PRL-u 2 Maja nakazywano zdejmować Flagi. Wszystko po to, aby nie było widoczne 3 Maja – tj. w czasie święta nieuznawanego przez ówczesną władzę.

W charakterze barw narodowych biały i czerwony pojawiły się po raz pierwszy w 1792 r. podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwonymi szarfami, a panowie nałożyli biało-czerwone szarfy. Biel i czerwień symbolem Polski i polskości są od kilku stuleci. Pierwszym aktem prawnym regulującym kwestię barw narodowych była podjęta w 1831 r. uchwała połączonych izb sejmowych polskiego parlamentu z czasu powstania listopadowego ws. wprowadzenia kokardy narodowej. W II RP obowiązywała ustawa z 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony, w podłużnych pasach, równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony” – głosiła jej treść. Barwy narodowe na fladze ułożone miały być w proporcji wysokości do szerokości 5:8 – ten układ obowiązuje do dziś. Od 1928 r. przepis został zmieniony i doprecyzowany na mocy rozporządzenia Prezydenta RP: „Barwami państwowymi są kolory biały i czerwony w dwóch poziomych równoległych pasach o równej szerokości i długości, z których górny jest biały, dolny zaś czerwony. Kolor czerwony odpowiada barwie cynobru”. Ostatnia zmiana barw została wprowadzona ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Właściwe kolory są przedstawione w postaci współrzędnych trójchromatycznych barw. Wynika z nich, że biały nie jest czystym śnieżnobiałym, a kolor czerwony to karmazyn, czyli ciemna czerwień.

Barwy narodowe mają także swoje symboliczne znaczenie. Jak zaznaczył Andrzej Bebłowski w rozmowie z PAP, „kolor biały symbolizuje łagodność, przyjaźń, dobrobyt, a kolor czerwony – krew, czyli walkę o suwerenność, walkę o niepodległość”. Podczas II wojny światowej kolory biało-czerwone były również symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność.

Istnieją dwa rodzaje polskiej flagi państwowej. Pierwszym jest biało-czerwony prostokąt. Drugim natomiast flaga z godłem RP na białym pasie. Zgodnie z obowiązującą ustawą flagi z godłem mogą używać wyłącznie oficjalne przedstawicielstwa kraju za granicą, cywilne lotniska i samoloty, kapitanaty portów, a także polskie statki morskie jako banderę.

2 maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą ustanowiony przez Sejm 20 marca 2002 r.

3 maja to Święto , upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Była to druga na świecie (po konstytucji amerykańskiej) i pierwsza w Europie konstytucja, która regulowała organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości. Uchwalona przez tzw. Sejm Wielki zwany także Sejmem Czteroletnim ustawa zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną. O wyjątkowości Konstytucji z 3 maja najlepiej świadczą słowa w niej zawarte: "Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu".

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. stała się przedmiotem podziwu w całej ówczesnej Europie, za jej sprawą wzrósł prestiż Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej.

Wielka reforma została zniweczona już w połowie 1792 r. Było to związane z militarną interwencją Rosji, wezwaną przez konserwatywną opozycję w formie konfederacji targowickiej. 

Mimo upadku Rzeczypospolitej przez cały okres zaborów organizowano obchody kolejnych rocznic jej uchwalenia, dając w ten sposób wyraz dążeniu do odrodzenia narodowego. Jej legenda pobudzała do walk o jego odrodzenie przez cały okres zaborów. Polacy dzięki przyjęciu Konstytucji 3 maja odzyskali poczucie własnej wartości i szacunek dla swego politycznego dziedzictwa. W czasach niewoli były to ważne czynniki wzmacniające wolę walki o odzyskanie państwowości. 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została uznana za święto państwowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946. Dzień 3 maja jako Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono w wolnej Polsce ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.

Jak co roku, zachęcamy wszystkich mieszkańców, do wywieszania flag narodowych. Niech będzie to sposób na wyrażenie naszego przywiązanie do ojczystej kultury i tradycji, a także szacunku dla tych którzy walczyli o Niepodległość.

DM

zdj. crsntdesign/Pixabay.com


Pozostałe aktualności