Dziś jest sobota, 20.07.2024, imieniny Czesława, Hieronima
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » 365 dni w Gminie Malanów

365 dni w Gminie Malanów

ulica Rozana z lotu ptaka 2

Szanowni Mieszkańcy,

Rok 2022 dobiegł końca. Ucichły wystrzały otwieranych szampanów, zgasł blask wystrzelonych sztucznych ogni. Wkroczyliśmy w nowy rok. Jaki on będzie? O tym przekonamy się dopiero za 12 miesięcy. Każdy przełom starego i nowego roku to czas podsumowań. Jak rok 2022 zapisał się w annałach historii?

Był to kolejny trudny i wyjątkowy rok. Wojna na Ukrainie, kryzys migracyjny, inflacja, kryzys gospodarczy, kryzys energetyczny, te hasła chyba najlepiej opisują to, co działo się i z czym zmagaliśmy się na przestrzeni ostatnich 365 dni. Wszystkim nam wydawało się, że wycisza się pandemia i wracamy do normalności. Tymczasem pojawiły się kolejne nowe zagrożenia, z którymi przyszło nam się zmierzyć. Niestety, na pewne sprawy nie mamy wpływu i tak, jak w rodzinach musieliśmy mierzyć się z problemami i dalej żyć, tak samo samorząd musi dalej działać. Wszak jesteśmy po to, by służyć Wam - mieszkańcom.

Miniony rok to czas intensywnej pracy, wyzwań oraz budującej współpracy. To czas wypełniony rozmowami o problemach i planach na przyszłość, czas realizacji ważnych inwestycji służących zaspokajaniu codziennych potrzeb mieszkańców, rekordowych dofinansowań, jakie udało się pozyskać, a dzięki którym możliwa będzie realizacja ważnych inwestycji.

Dziś jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenia.

Mimo trudności, mijający rok obfitował w wiele inwestycji. Nie obeszło się bez różnorodnych problemów związanych choćby z niepewną sytuacją gospodarczą czy uszczuplającymi się wpływami do gminnej kasy. Mimo to udało nam się „spiąć” budżet i zrealizować nasze zamierzenia. We wszystkich zrealizowanych zadaniach ważne było, by w miarę możliwości sięgać do zewnętrznych źródeł finansowania, odciążając tym samym gminny budżet. Realizacja tak wielu przedsięwzięć przy ograniczonych możliwościach finansowych, udała się dzięki zaangażowaniu wielu osób i dobrej współpracy pomiędzy Wójtem, Radą Gminy, Sołtysami i Mieszkańcami naszej Gminy.

Podsumowując ten okres, chcę przedstawić Państwu najważniejsze zadania i inwestycje realizowane w trakcie minionego roku, które - jestem przekonany - będą służyć wszystkim przez długie lata.

 

 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie - inwestycja polega na zastosowaniu nowych urządzeń i technologii do mechanicznego oczyszczenia ścieków. Prace obejmą budowę reaktorów sekwencyjnych oczyszczania ścieków, zagospodarowanie powstałych osadów oraz budowę rurociągów technologicznych między obiektami. Planuje się zwiększenie istniejącej przepustowości odbieranych ścieków do 400 m³/d. Inwestycja zostanie ukończona w 2023 roku. Na realizację zadania pozyskano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład – 13.841.000,00 zł

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dziadowicach - wybudowano salę gimnastyczną o wymiarach 15,5 x 24 m i wysokości 6,15 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, magazynem sprzętu sportowego, dodatkową salką do gimnastyki i aerobiku, siłownię, salę do tenisa. Obiekt wyposażono w niezbędny sprzęt sportowy – 3.949.642,04 zł

 • Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie - zadanie zostanie ukończone w kwietniu 2023 roku – 1.678.708,97 zł
 • Przebudowa ulicy Różanej w Malanowie wraz z odwodnieniem - w ramach zadania powstała nowa asfaltowa nakładka na odcinku 334 m. Po obu stronach jezdni zbudowano chodnik z kostki brukowej, a także zjazdy do posesji oraz kanalizację deszczową. Pojawiły się także barierki chodnikowe oraz przejścia dla pieszych – 1.594.770,69 zł

 • Przebudowa budynku na ul. Szkolnej - przebudowano Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich, zmieniono sposób użytkowania budynku na cele przedszkolne, zamontowano dźwig z platformą dla osób niepełnosprawnych, wykonano 6 sal edukacyjnych oraz wyremontowano toalety i korytarze – 1.517.509,11 zł
 • Budowa drogi dojazdowej dla mieszkańców Bibianny – zadanie polega na budowie drogi o długości ok. 1,5 km, szerokości 4,5 m. Zadanie zostanie zakończone w pierwszej połowie 2023 roku – 1.248.791,33 zł
 • Budowa i przebudowa dróg w Gminie Malanów (dot. drogi Skarżyn-Kolonia - Czachulec Stary) wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 990 m i szerokości 4 m – 800.405,77 zł

 • Remont Ośrodka Zdrowia - w ramach zadania w budynku przy ul. Tureckiej 6 wykonano remont instalacjo CO i pomieszczeń na parterze – 289.177,85 zł
 • Remont budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej - prace polegały na remoncie 3 pomieszczeń na parterze oraz 2 na piętrze, wymianie stolarki drzwiowej, remoncie instalacji elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz częściowo CO – 219.352,93 zł
 • Projekt "Cyfrowa Gmina" - w ramach zadania doposażono i zmodernizowano serwerownię, zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie antywirusowe i biurowe oraz zwiększono bezpieczeństwo sieci – 196.410,00 zł
 • Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Celestyny, Czachulec Stary, Feliksów, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczew Kolonia, Poroże, Rachowa - wykonano linie kablowe na długości ponad 1.6 km, zamontowano 12 słupów oraz 14 opraw typu LED, w tym 13 wyposażonych w system City Touch – 156.908,60 zł
 • Dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Malanów na realizację projektów z zakresu pomocy społecznej, rozwoju sportu, kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – 141.350,00 zł
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Malanowie - wykonano instalację o mocy całkowitej 26,24 kWp – 127.000,00 zł
 • Budowa placu zabaw w Targówce - w ramach zadania powstał plac zabaw wyposażony w: ślizg, przeplotnię linową, drabinkę krzyżową, huśtawkę wagową, huśtawkę podwójną, karuzelę platformową, zestaw zabawowy (ślizg, pomost wiszący, wieża z dachem, wieża mała), 2 kosze na śmieci, 2 ławki, tablicę informacyjną. Dodatkowo wykonano chodnik wokół placu zabaw – 62.714,51 zł

 • Ekologiczna przystań - ścieżka ekologiczno - edukacyjna w Malanowie - w ramach zadania zakupiono i zamontowano hybrydową lampę uliczną, stół i ławki edukacyjne z grą dot. segregacji odpadów, kosz na śmieci oraz pojemnik do zbierania plastikowych nakrętek na placu przy ul. Szkolnej – 58.531,00 zł

 • Budowa drogi w miejscowości Targówka – usunięta została kolizja elektroenergetyczna przez Energa Operator SA – 40.000,00 zł
 • Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Turku – środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu – 32.500,00 zł
 • Budowa wodociągu na terenie gminy Malanów - wykonano 283,5 mb sieci wodociągowej w m. Kotwasice, ul. Żurawinowa – 27.792,48 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - utwardzono plac kostką brukową o powierzchni 140 m2 przy świetlicy wiejskiej w Miłaczewie – 21.000,00 zł
 • Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku Ośrodka Zdrowia – 15.006,00 zł
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bibiannie - zakupiono stoły przyścienne, wózek kelnerski, szafę magazynową – 12.640,71 zł
 • Remont garażu w OSP w Malanowie - prace polegały na skrobaniu ścian, gruntowaniu, położeniu płytek oraz tynku – 11.824,15 zł
 • Utwardzenie kostką brukową (58 m2), placu przy świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym – 9.500,00 zł
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grąbkowie - zakupiono maszynę do popcornu, piec konwekcyjny, garnki oraz taboret gazowy – 8.783,20 zł
 • Dotacja dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na partycypację w kosztach powołania i funkcjonowania koordynatora ds. zdrowia psychicznego – 5.000,00 zł
 • Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Malanów na konserwację urządzeń melioracyjnych - w ramach dotacji oczyszczono 523 mb rowu w m. Bibianna – 5.000,00 zł
 • Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Turku - na pokrycie części kosztów zakupu / wymiany węży w narzędziach hydraulicznych – 5.000,00 zł
 • Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w Miłaczewku – zakupiono zestaw PRO do siatkówki z tulejami (słupki aluminiowe, osłony, siatka, antenki+kieszonki, linie pola boiska) – 2.844,15 zł

Pozyskane środki zewnętrzne W sumie dotychczas do malanowskiego samorządu z różnych źródeł trafiło (lub trafi w najbliższym czasie) ponad 15,6 mln zł:

 • 9.227.742,00 zł - z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -w ramach otrzymanego dofinansowanie planowana jest budowa ul. Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ul. Spółdzielców oraz budowa i przebudowa dróg: w sołectwie Miłaczew Kolonia, w miejscowościach: Rachowa, Poroże, Dziadowice – Folwark, w obrębie ewidencyjnym Grąbków (tzw. Paździerowice), przebudowa drogi wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w Malanowie i Dziadowicach oraz drogi Skarżyn Kolonia - Czachulec Stary). Zadania będą realizowane w 2023 roku.
 • 2.742.594,04 zł - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na "Rozbudowę szkoły w Dziadowicach".
 • 1.207.048,00 zł - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska na "Rozbudowę szkoły w Dziadowicach".
 • 796.654,59 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizacje inwestycji pn: "Przebudowa ulicy Różanej w Malanowie wraz z odwodnieniem".
 • 704.547,41 zł - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na "Budowę drogi dojazdowej dla mieszkańców Bibianny"
 • 250.000 zł - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego konkursu "Rosnąca odporność" za najlepszy wskaźnik wzrostu wyszczepienia w okresie od 1.08.2021 do 31.10.2021. Gmina Malanów zajęła w tym konkursie 3 miejsce w powiecie.
 • 196.410,00 zł - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 • 193.375,00 zł - z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi Skarżyn-Kolonia - Czachulec Stary.
 • 88.322,00 zł - z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" - realizacja wycieczek edukacyjnych - edycja wiosenna.
 • 55.000,00 zł - z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" - realizacja wycieczek edukacyjnych - edycja jesienna.
 • 46.824,00 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekologiczna przystań - ścieżka ekologiczno-edukacyjna w Malanowie".
 • 43.9000,00 zł - z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na "Budowę placu zabaw w Targówce".
 • 20.000,00 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wyposażenia dla OSP Malanów.
 • 9.000,00 zł - Nagroda w konkursie pt: "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" za projekt "Cyfrowe Archiwum Gminy Malanów".
 • 7.848,90 zł - z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych.
 • 7.000,00 zł - z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości czytelniczych w CKiBP w Malanowie.
 • 7.000,00 zł - z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości czytelniczych w SP Miłaczew oraz Gminnym Przedszkolu.
 • 3.000,00 zł - od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Przygotowano również dokumentacje niezbędne do realizacji przyszłych inwestycji:

 • Budowa drogi w Bibiannie - sporządzono program funkcjonalno-użytkowy na projekt drogi o długości ok. 470 m i szerokości 4 m o nawierzchni bitumicznej.
 • Budowa drogi Kotwasice - Zygmuntówek - etap II - sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na odcinku ok. 990 m i szerokości 4 m.
 • Przebudowa drogi Skarżyn-Kolonia - Czachulec Stary - etap II - sporządzono dokumentację obejmującą wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na odcinku ok. 550 m i szerokości 4,5 m.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów - dokumentacja projektowo - kosztorysowa obejmująca położenie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ok. 560 m i szerokości 4,5 m (w trakcie opracowania).
 • Remont ulicy Północnej w Malanowie wraz z przebudową drogi powiatowej - sporządzono dokumentację projektowo - kosztorysową obejmująca wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 1,7 km i szerokości 5 m.
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Malanów, Kotwasice i Targówka o łącznej długości ok. 940 m.
 • Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Czachulec Stary (linia napowietrzna ok. 270 m), Miłaczewskie Młyny (montaż 1 oprawy) i Malanów przy ul. Szkolnej (montaż oprawy) oraz przy ul. Wiatracznej (linia kablowa ok. 300 m).
 • Budowa placu zabaw w Porożu - sporządzono dokumentację dla budowy placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej.
 • Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w Miłaczewku - wykonano dokumentację na potrzeby wykonania boiska do plażowej piłki siatkowej na placu gminnym w Miłaczewku.

 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że potrzeby naszej gminy są dużo większe, dlatego nie zatrzymujemy się w działaniu. Już dziś wiemy że rok 2023 będzie rekordowy biorąc pod uwagę wielkość budżetu gminy. W rozpoczętym już roku środki przeznaczone na inwestycje wyniosą ponad 22 mln zł, - to ponad 40% całego budżetu. Jeszcze niedawno cały budżet wynosił tyle, ile w roku 2023 będą wynosiły wydatki na inwestycje. Mamy nadzieję, że wszystkie plany uda się zrealizować. Czy tak będzie? O tym dowiemy się już za 365 dni.

Wójt Gminy Malanów
/-/ Ireneusz Augustyniak


Galeria zdjęć


Pozostałe aktualności