Dziś jest poniedziałek, 27.05.2024, imieniny Jana, Juliusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » 11 marca - Dzień Sołtysa

11 marca - Dzień Sołtysa

Czerwona tablica z bialymi napisami

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Celem tego święta jest okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie. Ma ono również zwrócić uwagę społeczeństwa na rolę sołtysa na polskiej wsi.

Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim Sołtysom z terenu gminy Malanów składamy wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz mieszkańców. Życzymy jednocześnie wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz lokalnej społeczności oraz wytrwałości w realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

Funkcja sołtysa, ma wiekową tradycję. Warto tu przytoczyć słowa Zygmunta Zella, który stwierdził że „Sołtysi są jedyną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XXI w. Przetrwali Piastów, Jagiellonów, państwo Krzyżackie, Andegawenów, Wazów, Królów elekcyjnych, państwo rozbiorowe i PRL

„W literaturze pojawiły się dwa odmienne stanowiska określające rolę i miejsce średniowiecznego Sołtysa. Pierwsze z nich ukazywało go jako przedstawiciela wsi reprezentującego ją w negocjacjach i konfliktach z panem. Drugi pogląd głosił, że urząd Sołtysa był częścią składową ówczesnego feudalnego porządku społecznego, który drogą przywilejów umożliwiał czerpanie korzyści kosztem chłopów” (Joanna Radziewicz – „Rola Sołtysa na przestrzeni wieków”)

Od początku lat 90-tych sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, obecnie wybieranym raz na 5 lat (przed zmianą przepisów kadencja Sołtysa trwała 4 lata) spośród mieszkańców danego sołectwa – uprawnionych do głosowania. Działalność Sołtysa wspierana jest przez Radę Sołecką, która pełni funkcje doradczą i opiniodawczą. Obecnie w całej Polsce mamy ponad 40 tys. sołtysów w naszej gminie jest ich 17. Dzisiejszą wieś trudno sobie wyobrazić bez Sołtysa. Mówi się, że Sołtys to człowiek orkiestra a nawet menadżer potrafiący przekuwać pomysły w rzeczywistość. Kojarzone z funkcją sołtysa zadania w postaci przekazywania kurend czy dostarczania nakazów podatkowych to tylko ułamek obowiązków jakim musi sprostać dobry gospodarz wsi. Dziś sołecka działalności dotyka wszystkich obszarów życia - od spraw społecznych i zdrowia, przez infrastrukturę, aż po wydarzenia kulturalne i sportowe. Nie będzie stwierdzeniem na wyrost, że funkcja sołtysa to w zasadzie misja – dlatego na sołtysów wybiera się ludzi cieszących się autorytetem, często tak zwanych społeczników, którzy czują się związani ze swoimi miejscowościami, potrafiących wysłuchać swoich mieszkańców a jednocześnie odpornych na krytykę, bo przecież nie wszyscy są zadowoleni z jego pracy.

We współczesnej wsi bycie Sołtysem to duże wyróżnienie, ale i duże oczekiwania oraz odpowiedzialność. Nie jest to bynajmniej łatwa praca. W trudnych warunkach wykonywana, wśród sprzecznych interesów,  a  czasem wygórowanych wymagań i żądań.

Choć na przestrzeni stuleci jego rola ulegała różnym przemianom, to wart podkreślenia jest fakt, że Sołtysi zawsze byli blisko swoich mieszkańców. Ta swoista synergia nie jest przypadkowa, wśród Sołtysów modne jest stwierdzenie, że „Sołtys tyle może ile mu wieś pomoże”. Trudno nie zgodzić się z tą sentencją. Bez wsparcia i zaangażowania mieszkańców, „Sołtysowe pomysły” pozostaną jedynie marzeniami.    

DM


Pozostałe aktualności