Dziś jest poniedziałek, 02.08.2021, imieniny Alfonsa, Kariny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Pomoc dla organizacji pozarządowych

Pomoc dla organizacji pozarządowych

srodki dla NGO

Wójt Gminy Malanów w dniu 29.11.2013r. ogłosił otwarty konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców Gminy Malanów. Mogą w nim wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do podziału są 52.000zł.

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje pomysły i projekty z zakresu:

  1. kultury, które można realizować poprzezorganizowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim promujących kulturę, sztukę i tradycję Gminy Malanów.
  2. kultury fizycznej i sportu, które można realizować poprzez organizowanie szkoleń oraz prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną sportowo z terenu Gminy Malanów lub organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim mających istotne znaczenie dla sportu i promocji Gminy Malanów.
  3. Pomoc rodzinom i osobom najbardziej potrzebującym, czyli ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym i z rodzin wielodzietnych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie zbiórek żywności.

Z budżetu gminy można otrzymać dofinansowanie na projekty z zakresu kultury do kwoty 30.000 zł., z kultury fizycznej i sportu do 15.000 zł., oraz pomocy społecznej do 7.000 zł.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje i podmioty nie tylko z Gminy Malanów czy okolic. Ważne, żeby ich projekt był przeznaczony dla mieszkańców naszej gminy, a mieszkańcy Gminy Malanów mieli z nich pożytek.

Do tej pory środki z budżetu Gminy Malanów były przeznaczane na przykład na: organizację imprez kulturalnych czy sportowych, prowadzenia zajęć i treningów, organizacje różnego rodzaju konkursów i zawodów oraz pomoc najuboższym mieszkańcom gminy

Dotychczasowa współpraca Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi została doceniona przez Stowarzyszanie Klon Jawor i Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które przyznały Gminie Malanów Certyfikat „Przyjazny Samorząd”. W ramach tego konkursu przeprowadzony został monitoring współpracy między organizacjami pozarządowymi i samorządem. Przyznawane gwiazdki świadczą o jakość współpracy, która zależy od szeregu kwestii. Współpracy Gminy Malanów nie należy wyłącznie do działań samorządu, ale w dużej mierze uzależniona jest od aktywności samych organizacji, które winny wspólnie z samorządem realizować zadania publiczne

Dlatego zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert i aplikowania o te środki.

Ponadto informujemy, ze warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2013 roku na adres Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja przypadać będzie na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Malanów, które zawiera szczegółowe warunki konkursu do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności