Dziś jest poniedziałek, 15.07.2024, imieniny Włodzimierza, Henryka
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Program Priorytetowy Moje Ciepło

Program Priorytetowy Moje Ciepło

moje ciepło

 

Program Moje Ciepło jest skierowany do osób fizycznych, które kupiły i zamontowały pompę ciepła w nowo wybudowanym domu.

Co jest celem programu?

Wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać właściciele i współwłaściciele nowego budynku jednorodzinnego.

Jakie są wymagania dotyczące budynku?

Poprzez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Programie rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

lub

 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2024 r.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W nie więcej niż 55 kWh/(m2 x rok).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • zakup i montaż gruntowych pomp ciepła z osprzętem, zbiornikiem buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem.

Jakie są wymagania dotyczące pomp ciepła?

 • pompy ciepła typy powietrze/woda i gruntowe pompy ciepła:

muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55 stopni C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze:

muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Jaka jest wysokość dotacji?

 • gruntowa pompa ciepła typu powietrze/woda – procentowy udział w kosztach do 30% (45%*) dotacja do 21 000 zł;
 • powietrzna pompa ciepła typu powietrze/woda – procentowy udział w kosztach do 30% (45%*) dotacja do 7 000 zł;
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku – procentowy udział w kosztach do 30% (45%*) dotacja do 7 000 zł.

*Dotacja w wysokości 45% w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę kartę dużej rodziny.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

Jak złożyć wniosek?

 • składanie wniosków odbywa się jedynie drogą elektroniczną poprzez generator wniosków o dofinansowanie (GWD);
 • do generatora można się dostać bezpośrednio wchodząc na stronę: https://gwd.nfosigw.gov.pl/;
 • w celu złożenia wniosku niezbędne jest użycie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Profil zaufany można potwierdzić w Urzędzie Gminy Malanów w Punkcie Obsługi Klienta i Inwestora.

Nabór wniosków trwa do 31.12.2026 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Szczegółowe informacje na temat programu Moje Ciepło znaleźć można na stronie: https://mojecieplo.gov.pl/.

Informacje o tym programie oraz jemu podobnych związanych z transformacją energetyczną można uzyskać u Gminnego Doradcy Klimatycznego dyżurującego w pokoju nr 26 Urzędu Gminy Malanów.

 

MK
Gminny Doradca Klimatyczny

LifeAfterCoal

 

X


Pozostałe aktualności