Dziś jest niedziela, 21.04.2024, imieniny Anzelma, Bartosza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Program Priorytetowy „Agroenergia” – dofinansowanie dla rolników

Program Priorytetowy „Agroenergia” – dofinansowanie dla rolników

panele sloneczne

Program Agroenergia składa się z dwóch części:

1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne (brak naborów)

Program dedykowany jest dla:

  • Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.
  • Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do czasu rozdysponowania puli środków.

Rodzaje przedsięwzięć:

  1. Wsparciem finansowym objęte będą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,

b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,

c) pomp ciepła o mocy: 10 < kW ≤ 50, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego,

d) instalacji hybrydowej, czyli: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

  1. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z punktów 1 a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obowiązkowa realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w punkcie 1.

Intensywność dofinansowania:

Moc instalacji     10 < kW ≤ 30       do 20% kosztów kwalifikowanych             nie więcej niż 15 000 zł

Moc instalacji     30 < kW ≤ 50       do 13% kosztów kwalifikowanych             nie więcej niż 25 000 zł

W przypadku instalacji hybrydowej dofinansowanie może zostać powiększone o 10 tys. zł.

Dla magazynów energii dofinansowanie może zostać udzielone do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Istnieje możliwość uzyskania pożyczki na kwotę pomniejszoną o dotację w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/nabor-wnioskow-w-trybie-ciaglym-obowiazujacy-od-14-03-2022-r/

Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Budżet programu wynosi do 200 mln złotych na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Wniosek składamy na stronie: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2021

 

MK
Gminny Doradca Klimatyczny

zdj. pixabay/ThePictureBox


Pozostałe aktualności