Dziś jest niedziela, 21.04.2024, imieniny Anzelma, Bartosza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Podsumowanie roku 2023 w Gminie Malanów

Podsumowanie roku 2023 w Gminie Malanów

Kolaz zdjec

Ucichły dźwięki sylwestrowego balu, już nie słychać huku fajerwerków... nadszedł Nowy Rok. Jeszcze rok temu wszyscy zastanawialiśmy się, jaki będzie rok 2023. Byliśmy pełni nadziei ale i obaw, oczekiwań ale i niepewności wobec tego co przyniesie przyszłość. Dziś jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenia. Styczeń to miesiąc nowych planów i nowych wyzwań. Ale to również dobry moment, aby dokonać podsumowania tego, co wydarzyło się w ciągu minionego roku. Ostatnie dwanaście miesięcy to czas wytężonej pracy, oraz realizacji różnorodnych projektów, które wpłynęły na naszą codzienność. Ten intensywny rok przyniósł nam wiele radości i  satysfakcji z  pracy na rzecz lokalnej społeczności. Zrealizowaliśmy wiele ważnych dla gminy inwestycji o łącznej wartości ponad 24 mln zł, które przyczyniają się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, ale także wpływają na wizerunek naszej gminy. Realizacja tych wszystkich zadań z własnych środków byłaby niemożliwa. Dlatego ciągle staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne. Tylko w ubiegłym roku pula pozyskanych przez Gminę Malanów środków finansowych wyniosła ponad 14,5 mln zł. Warto nadmienić, że suma środków finansowych przeznaczonych na inwestycje w 2024 roku wynosi ponad 14 mln zł, a kwota może jeszcze ulec zwiększeniu w miarę pozyskania kolejnych środków zewnętrznych.

Dziękuję wszystkim, którzy w minionym roku swoją pracą, wsparciem, radami i spostrzeżeniami przyczynili się do rozwoju naszej gminy. Zachęcam do zapoznania się z artykułem podsumowującym najważniejsze zadania, które zrealizowaliśmy w naszej gminie w 2023 roku.

Wśród najważniejszych inwestycji, jakie zrealizowaliśmy w ubiegłym roku wymienić należy przede wszystkim:

 

Nazwa przedsięwzięcia

Wartość inwestycji

 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie –w ramach inwestycji zamontowano urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków, wybudowano budynek techniczno-socjalny, reaktory sekwencyjne do biologicznego oczyszczania oraz rurociągi technologiczne. W ramach zadania zakupiono również przyczepę ciągnikową i kosiarkę spalinową. Realizacja zadania pozwoliła na zwiększenie przepustowości odbieranych ścieków z 190 m3/d do 400 m3/d.
 13.841.000,00 zł
 • Budowa i przebudowa dróg w Gminie Malanów – inwestycja obejmowała budowę lub przebudowę 8 dróg w Gminie Malanów, w poniżej wymienionych miejscowościach:
 1. Poroże – wykonano drogę o długości 0,990 km i szerokości 4 m o nawierzchni z   betonu asfaltowego z obustronnym poboczem;
 2. Skarżyn-Kolonia – wykonano drogę o długości 0,990 km i szerokości 4 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym poboczem;
 3. Rachowa - wykonano odcinek drogi o długości 0,177 km i szerokości 5,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym poboczem i jednostronnym chodnikiem;
 4. Dziadowice - wykonano drogę o długości 0,200 km i szerokości 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym poboczem utwardzonym;
 5. Dziadowice-Folwark – wykonano drogę o długości 0,569 km i szerokości 4,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym poboczem;
 6. Miłaczew Kolonia – wykonano drogę o długości 0,569 km i szerokości 4,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym poboczem;
 7. Grąbków (Paździerowice) – wykonano odcinek drogi o długości 0,680 km i szerokości 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym poboczem;
 8. Malanów, ul. Kwiatowa - wykonano odcinek drogi o długości 0,234 km i szerokości 6,10 m-6,15 m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym poboczem utwardzonym.
 4.852.784,08 zł

ul. Kwiatowa w Malanowie

Droga na Porożu (w kierunku Celestyn)

 • Budowa ul. Stawiszyńskiej w Malanowie – inwestycja objęła budowę drogi z betonu asfaltowego o długości 1077 m oraz szerokości 4 i 5,5 m.
 1.768.980,17 zł
 • Budowa drogi dojazdowej dla mieszkańców Bibianny – zadanie polegało na budowie drogi o długości ok. 1,5 km, szerokości 4,5 m. Zadanie rozpoczęte w 2022.
 1.251.791,33 zł
 • Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Malanów (w tym dotacja 276.250,00 zł).
 1.076.250,00 zł
 • Remont drogi w miejscowości Miłaczewek i Żdżenice - wykonano remont polegający na poprawie nawierzchni drogi na odcinku o długości 0,920 km i szerokości 4 m w m. Miłaczewek (tzw. Mieczysławów) oraz poprawie nawierzchni drogi na odcinku o długości 0,240 km i szerokości 4 m w m. Żdżenice (tzw. Franulew).
 1.058.125,64 zł
 • Budowa ulicy Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców – inwestycja rozpoczęta w 2023 r. zostanie zakończona w 2024 r., całkowita wartość robót budowlanych wyniesie 6.573.342,78.
 328.667,14 zł
 • Budowa placu zabaw w Malanowie (ul. Szkolna) – w ramach prac zostały zainstalowane następujące urządzenia: auto sprężynowiec, karuzela, podwójna ślizgawka, zestaw dwuwieżowy z mostkiem, podwójna huśtawka wagowa, kosz na śmieci, ławki, tablica informacyjna. Plac zabaw został wyposażony w kolorową, antypoślizgową i amortyzującą upadki nawierzchnię z granulatu gumowego.
 234.079,61 zł
 • Wymiana i montaż opraw oświetleniowych w ramach wniesionego wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe – za wniesiony wkład spółka dokonała wymiany opraw sodowych na energooszczędne (63 szt). Dodatkowo spółka dokonała wymiany (138 szt.) i montażu (101 szt.) opraw.
 130.000,00 zł
 • Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Czachulec Stary, Dziadowice-Folwark, Grąbków, Kotwasice Malanów, Miłaczew Kolonia, Rachowa – w ramach zadania wykonano linie oświetleniowe o łącznej długości 995 m, zamontowano 10 słupów oraz 16 opraw oświetleniowych typu LED.
 123.530,60 zł
 • Modernizacja centrum wsi Poroże – w ramach inwestycji przeprowadzono termomodernizację ścian i ocieplenie poddasza w budynku świetlicy wiejskiej w Porożu. Na kostce od frontu świetlicy wykonano trzy gry z masy termoplastycznej.
 94.668,25 zł
 • Budowa wodociągu na terenie gminy Malanów – w ramach inwestycji został wykonany odcinek sieci wodociągowej w m. Kotwasice o dł. 385,5 mb.
 74.771,40 zł
 • Wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 50.600,00 zł
 • Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Dziadowicach – wykonano altanę o powierzchni 35 m2 o konstrukcji drewnianej, opartej na drewnianych słupach przykrytej dachem dwuspadowym.
 31.750,00 zł
 • Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego w strażnicy OSP Miłaczew– w tym dotacja 10.000,00 zł.
 30.000,00 zł
 • Budowa placu zabaw w Porożu – w ramach inwestycji zamontowano 2 urządzenia zabawowe wraz z tablicą informacyjną.
 19.930,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bibiannie – polegające na utwardzeniu placu pod altaną 92m2.
 17.040,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw w Malanowie – w   ramach inwestycji zmodernizowano plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Malanowie (ul. Szkolna) .
 16.999,83 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym – wykonano schody i podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
 11.000,00 zł

Pozyskane środki zewnętrzne w roku 2023 :

 • 8.540.500,00 zł - z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na modernizację dróg gminnych – w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu na budowę następujących dróg:

            - Kotwasice-Zygmuntówek etap II;
            - Żdżenice etap II (od wiatraka);
            - Targówka (Paździerowice);
            - Dziadowice (od Deszny w kierunku Popielarzy);
            - Malanów, ul. Szkolna;
            - Skarżyn-Kol. – Czachulec Stary etap II;
            - Kotwasice (od dębu w kierunku m.Brody);
            - Żdżenice (od posesji nr 40 w kierunku nr 44);

 • 2.500.000,00 zł – z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y na „Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna” oraz „Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Bibiannie”;
 • 1.000.000,00 zł – z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane w drewnianym kościele w Malanowie;
 • 532.000,00 zł - z Rządowego programu „Rozświetlamy Polskę” na projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego” z przeznaczeniem na wymianę 350 opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne;
 • 509.600,00 zł - z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pn. „Budowa drogi w Bibiannie”;
 • 475.000,00 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Malanów;
 • 400.000,00 zł - z drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowej dzwonnicy oraz wiatraku koźlaku w Miłaczewku;
 • 325.000,00 zł - z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Malanów;
 • 296.250,00 zł – z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Malanów”;
 • 114.259,00 zł – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę placu zabaw w Malanowie;
 • 75.000,00 zł – z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w tym (20.000,00 zł dla OSP Feliksów na remont garażu i zakup defibrylatora, 20.000,00 zł dla OSP Miłaczew na montaż instalacji ogrzewania elektrycznego, 15.000,00 zł dla OSP Malanów na remont garażu , 16.000,00 dla OSP Żdżenice na zakup wyposażenia osobistego oraz 4.000,00 dla OSP Grąbków na zakup aparatu ODO z czujnikiem bezruchu);
 • 66.267,00 zł – z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na realizację zadania „Modernizacja centrum wsi Poroże”;
 • 33.900,00 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym (20.000,00 dla OSP Grąbków oraz 13.900,00 dla OSP Feliksów). W ramach przyznanego dofinansowania strażacy z ww. jednostek zakupili m.in. szelki bezpieczeństwa, radiotelefony, nożyce dielektryczne, ubrania specjalne, detektor prądu przemiennego, kominiarki, hełmy;
 • 27.342,44 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na utylizację wyrobów zawierających azbest w ilości 87,15 t;
 • 20.000,00 zł - z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzenia ratownictwa ochrony przeciwpożarowej dla strażaków z jednostek OSP Malanów, OSP Kotwasice i OSP Feliksów;
 • 19.401,00 zł – z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych;
 • 8.066,58 – z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację folii rolniczych w ilości 27,912 t;
 • 8.000,00 zł –z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na projekt pn. „Wyposażenie dla Targówki”;
 • 8.000,00 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Zdrowo oddychaj i pyłu nie wdychaj" w Szkole Podstawowej w Malanowie. Projekt będzie realizowany w 2024 roku;
 • 7.500,00 zł -Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (w tym 2.500,00 zł dla OSP Feliksów na zakup przecinarki do betonu oraz 5.000,00 zł dla OSP Malanów na zakup agregatu prądotwórczego i dwóch kompletów szelek bezpieczeństwa z pasem biodrowym;
 • 3.000,00 zł – od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dodatkowo w roku 2023 rozpoczęła się realizacja Projektu Life After Coal - Wdrażanie Strategii Neutralności Klimatycznej WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040. Łączny budżet projektu realizowanego przez przeszło 40 partnerów wynosi ponad 18 000 000 €, z tego ponad 260 000 € przypada na naszą gminę.

W minionym roku przygotowano również niezbędne do realizacji przyszłych inwestycji dokumentacje projektowe:

 • Budowa drogi w sołectwie Kotwasice - sporządzono dokumentację projektowo kosztorysową obejmującą wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 1382 m i szerokości 5 m.
 • Budowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia - sporządzono dokumentację projektowo kosztorysową obejmującą wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 1382 m i szerokości 4 m-6m.
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w sołectwie Żdżenice - sporządzono dokumentację projektowo kosztorysową obejmującą wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 526 m i szerokości 4 m.
 • Przebudowa ulicy Szkolnej w Malanowie - sporządzono dokumentację projektowo kosztorysową obejmującą wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 187,5 m i szerokości 3,5 m.  
 • Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna
 • W trakcie opracowywania jest też dokumentacja na rozbudowę szkoły w Miłaczewie o salę sportową.

Mimo wszelkich zawirowań możemy powiedzieć, że ubiegły rok był DOBRY dla naszej społeczności. Początek roku zmusza nas do spojrzenia w przeszłość - ale i  jeszcze intensywniej - w przyszłość. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby naszej gminy są dużo większe, że jeszcze wiele przed nami. Dlatego, nie zwalniamy tempa i  nieustannie realizujemy kolejne pomysły i  projekty, które służyć będą wszystkim mieszkańcom. By w naszej gminie żyło się jak najlepiej.

Ireneusz Augustyniak
Wójt Gminy Malanów

 


Galeria zdjęć


Pozostałe aktualności