Dziś jest środa, 10.08.2022, imieniny Borysa, Filomeny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Nowe stawki podatków w 2022 roku

Nowe stawki podatków w 2022 roku

polskie banknoty i monety

Sprawy dotyczące określenia stawek podatków były jednym z punktów czwartkowych (25 listopada) obrad Rady Gminy Malanów. W myśl podjętych przez malanowskich radnych uchwał, podatki na terenie naszej gminy ulegną minimalnym zmianom. Minimalnym, bo do maksymalnych stawek nam jeszcze bardzo daleko. Przykładem jest podatek rolny. Podstawą do ustalenia jego wysokości jest komunikat GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. W tym roku maksymalna stawka została ustalona na poziomie 61,48 zł za 1 dt (czyli o 2,93 zł więcej niż w roku ubiegłym), natomiast w Gminie Malanów stawka ta została obniżona o 16,48 zł czyli do kwoty 45 zł za 1 dt. Radni pozostawili również bez zmian podatek od środków transportowych.

Wyznacznikiem do zmian stawek podatku jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, który w tym roku wyniósł + 3,6%.

Wysokość nowych stawek podatku od nieruchomości.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Od budynków lub ich części:

 

mieszkalnych

0,64 za m2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

24,70 za m2

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,44 za m2

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,00 za m2

pozostałych

4,37 za m2

od budowli

2 % ich wartości

Od gruntów:

 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,99 za m2

pod wodami powierzchniowymi stojącymi, płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,99 za m2

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,22 za m2

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

3,22 za m2

DM

zdj. pixabay.com/adam_gorka


Pozostałe aktualności