Dziś jest poniedziałek, 18.01.2021, imieniny Małgorzaty, Piotra
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Groszowe zmiany w podatkach w Gminie Malanów

Groszowe zmiany w podatkach w Gminie Malanów

Groszowe zmiany w podatkach w Gminie Malanów

Sprawy dotyczące określenia stawek podatków zdominowały czwartkowe obrady Rady Gminy Malanów. W myśl podjętych przez malanowskich radnych uchwał, podatki na terenie naszej gminy ulegną minimalnym zmianom. Minimalnym, bo do maksymalnych stawek nam jeszcze bardzo daleko. Przykładem jest podatek rolny. Podstawą do ustalenia jego wysokości jest komunikat GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. W tym roku maksymalna stawka została ustalona na poziomie 58,55 zł za 1 dt (czyli o 9 groszy więcej niż w roku ubiegłym), natomiast w Gminie Malanów stawka ta została obniżona o 15,55 zł czyli do kwoty 43 zł za 1 dt. Na chwilę obecną jest to najniższa stawka w powiecie.

Wyznacznikiem do zmian stawek podatku jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, który w tym roku wyniósł + 3,9%. Właśnie o tyle zmieniły się (w stosunku do ubiegłego roku) stawki  podatków od środków transportowych. Wyjątek tutaj stanowią właściciele autobusów, którzy zapłacą tyle samo co w roku ubiegłym.

Podczas czwartkowej sesji 26 listopada br. Podjęto także uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Malanów w ramach pomocy de minimis. Na jej podstawie do 31 grudnia 2023 r. przedsiębiorcy będą mogli korzystać  ze zwolnień z podatku od nieruchomości. Wprowadzone zwolnienia mają zwiększyć atrakcyjność terenu naszej gminy dla inwestorów jak również przyczynić się do pojawienia nowych podmiotów gospodarczych.

Wysokość nowych stawek podatku od nieruchomości.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Od budynków lub ich części:

 

mieszkalnych

0,62 za m2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,70 za m2

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,00 za m2

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

3,00 za m2

pozostałych

4,20 za m2

od budowli

2 % ich wartości

Od gruntów:

 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,94 za m2

pod wodami powierzchniowymi stojącymi, płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,80 za m2

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,21 za m2

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

3,10 za m2

 

DM


Pozostałe aktualności