Dziś jest poniedziałek, 02.08.2021, imieniny Alfonsa, Kariny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Gmina Malanów uchwaliła Roczny Program Współpracy NGO

Gmina Malanów uchwaliła Roczny Program Współpracy NGO

ngo

7 listopada br. radni Gminy Malanów jednogłośnie uchwalili Roczny Program Współpracy z NGO na 2014 rok

Dokument ten jest wynikiem konsultacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi. Program wskazuje priorytety współpracy obu stron na najbliższy rok. 

Samorząd Malanowa już od 2006 roku systematycznie realizuje współpracę z trzecim sektorem w celu realizacji priorytetów rozwoju gminy i zaspokajania potrzeb mieszkańców. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest kontynuacją dotychczasowych doświadczeń

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez samorząd Gminy Malanów wobec sektora pozarządowego. Przyjęty roczny program będzie obowiązywał przez najbliższy rok tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Przepisy wymagają, by roczny program współpracy był uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania. W związku z tym prace nad tym dokumentem należało rozpocząć dużo wcześniej tak, aby zgodnie z wymogami prawa przed uchwaleniem był czas na skonsultowanie tego dokumentu z organizacjami pozarządowymi. Podczas konsultacji sektor pozarządowy miał możliwość wniesienia poprawki i uwagi do przedłożonego projektu. Jednakże w tym czasie nie wpłynęły żadne uwagi czy poprawki do przedłożonego dokumentu co pozwala sadzić, że uchwalony projekt w całości spełnia oczekiwania organizacji.

Celem głównym programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Malanów poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Zgodnie z uchwalonym dokumentem współpraca Gminy Malanów z trzecim sektorem opierać się będzie na zasadach: pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz legalności. Uchwalony program zakłada, że w 2014 roku współpraca będzie realizowana w wielu obszarach: nim. kultury, sportu, turystyki i rekreacji, edukacji, pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia.

Wypracowany dokument zawiera również szczegółowy opis:

  • zasad współpracy,
  • zakresu przedmiotowego,
  • form współpracy,
  • priorytetowych zadań publicznych,
  • sposobu realizacji programu,
  • sposobu oceny realizacji programu,
  • informacji o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
  • trybu powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami programu zapraszamy do lektury http://bip.malanow.pl/?a=2188 :

Władze Gminy Malanów nie tylko odpowiadają za przygotowanie programu współpracy ale również za jego realizację. Wykonanie tego programu będzie odbywać się w formie ogłoszenia i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, do którego będą mogły przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Są to stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne, osoby prawne działające non-profit organizacje kościelne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, które w świetle tej ustawy mają takie same prawa i obowiązki, co organizacje pozarządowe. Dotychczas dzięki pozyskanym przez organizacje środkom, dla mieszkańców naszej gminy organizowane były różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, itp. I tak dla miłośników aktywności ruchowej zorganizowane zostały rajdy rowerowe, zajęcia z piłki nożnej, siatkowej czy karate. A w ramach obcowania z kulturą zorganizowano szereg imprez integracyjnych i okolicznościowych. Tradycją stała się już organizacja Pleneru Malarskiego w ramach, którego corocznie powstaje kolekcję prac malarskich przedstawiająca malownicze pejzaże i zabytki gminy. Realizowany był również projekt dzięki, któremu osoby o najniższym statusie materialnym systematyczne otrzymywały pomocy w formie paczek żywnościowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych mamy nadzieję, że uchwalony program współpracy ułatwi realizację działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, a mieszkańcom naszej gminy da możliwość szerszego obcowania z kulturą i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz pomocy najbardziej potrzebującym.

 


Pozostałe aktualności