Dziś jest poniedziałek, 27.05.2024, imieniny Jana, Juliusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Cudze chwalicie…

Cudze chwalicie…

DJI_0432

Czy spoglądając na Gminę Malanów przez pryzmat tego jak się żyje, co się dzieje, co się zmienia, widzicie otoczenie w różowych czy ciemnych barwach? Czy dostrzegacie szklankę do połowy pełną czy raczej pustą? Do którego stwierdzenia Wam bliżej: „Jest źle, było źle i może być jeszcze gorzej”, a może „widać, że coś się zmienia na lepsze”, czy jednak „jest lepiej niż było”?

Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie, to słowa które kojarzy zapewne każdy. Może już nie każdy ze szkoły pamięta, że cytat ów pochodzi z wiersza „Wieś” Stanisława Jachowicza.

Podróżując po różnych zakątkach Polski czy świata, będąc w dużych miastach czy małych wsiach i miasteczkach, zwracamy uwagę na odnowione budynki, drogi, panującą czystość, ciekawe wydarzenia i imprezy, zachwycamy się wieloma czasem nawet drobnymi szczegółami. Będąc u siebie w swoim otoczeniu, swoim miejscu zamieszkania nie dostrzegamy jakichkolwiek zmian, zauważamy raczej to czego nie mamy, czego nam brak. Jednocześnie, gdy odwiedzają nas bliscy z innych stron, ludzie całkiem obcy a czasem dawni mieszkańcy naszej gminy potrafią już dostrzec pozytywne zmiany jakie nastąpiły w otoczeniu.

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak wielu z nas narzeka na Gminę Malanów. Czy problem tkwi w globalnym ociepleniu, a może to efekt niedawnej pandemii, sporej liczby obcokrajowców czy niewłaściwej władzy? Ostatnio słychać, że Malanów nie rozwija się tak jak kiedyś, nijak ma się do sąsiednich gmin. I tak w Malanowie chwalą Kawęczyn, w Kawęczynie Malanów… narzekanie mamy w genach i tyczy to nie tylko malanowian, ale ogólnie nas Polaków.

A może jedyne czego nam brakuje to dystansu i przede wszystkim odrobiny obiektywizmu?

Malanowski samorząd w obecnym kształcie funkcjonuje od 34 lat. W sumie to 8 kadencji wójtów, radnych i sołtysów. Spora liczba ludzi pracowała nad jej rozwojem. Każdy z 6 wójtów sprawował funkcje w różnych okresach czasu, w różnych okolicznościach politycznych czy ekonomicznych, każdy z nich miał własną wizję rozwoju gminy. Każdy z nich wraz ze swoimi współpracownikami dołożyli cegiełkę do rozwoju naszej gminy. Na początku lat 90-tych samorządy musiały mierzyć się z wieloma problemami i trudnościami. Gminy były niedoinwestowane. Problemy budżetowe, zaniedbania w infrastrukturze drogowej, braki w infrastrukturze wodociągowej (problemy z niedoborem wody) czy kanalizacyjnej, to tylko wycinek problemów, z jakimi mierzyli się samorządowcy w latach 90-tych.Ogromnym wysiłkiem kolejnych wójtów, samorządowców, społeczników, ludzi dobrej woli, a także dzięki wyjątkowej przedsiębiorczości mieszkańców Gmina Malanów zmieniła się nie do poznania. Te ogromne przemiany doskonale widać choćby na starych fotografiach. Patrząc na Malanów lat 90-tych widzimy połacie pól, łąk i drzew. Dziś w tych miejscach wyrosły osiedla domów, rozwinęła się duża i drobna przedsiębiorczość. Za wszystkimi zmianami, które jedni dostrzegają, a inni nie, stoją ludzie, którzy swą tytaniczną pracą, poświęceniem i ogromnym zaangażowaniem zmieniali nasze małe Ojczyzny, budowali tożsamość naszej gminy, stworzyli solidne fundamenty, które umożliwiły kolejnemu pokoleniu samorządowców dalszy rozwój Malanowa. Wydaje się więc, że mówienie, że nic się nie zadziało, Malanów się nie rozwija jest niesprawiedliwe w odniesieniu do każdej z minionych kadencji samorządu, jak i obecnej. Oczywiście nikt nie popada w hurraoptymizm. Jak mawiał klasyk nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej ale nad tym cały czas pracujemy. Nie spoczywamy na lurach, jeszcze wiele przed nami, przed kolejnymi wójtami, radnymi czy sołtysami.

Dziś kończy się kolejny etap dla malanowskiego samorządu. Dobiega końca VIII kadencja samorządu. Kadencja, która trwać miała 5 lat, ale przedłużona została o kolejne 6 miesięcy. Jaka ona była? Dobra, zwyczajna, przeciętna a może wyjątkowa. Ocenę pozostawiamy Państwu.

Każdy etap należy podsumować, dlatego pod tekstem przedstawiamy listę inwestycji jakie zostały zrealizowane w latach 2019-2023. Skupiliśmy się na inwestycjach, ponieważ są to rzeczy najbardziej namacalne dla przeciętnego mieszkańca. Ostatnie 5 lat to ponad 47 mln zł wydane tylko na inwestycje. Czy to dużo, czy mało, to również pozostawiamy Państwa ocenie. Dodamy jedynie, że jak wynika z niezależnego rankingu czasopisma Wspólnota z 2023 roku (jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii), dot. wydatków inwestycyjnych za lata 2020-2022 - Gmina Malanów jest najwyżej notowanym samorządem w powiecie tureckim z wydatkami per capita na 1 mieszkańca w wysokości 1234,58 zł. O ile w rankingu z 2022 roku wyprzedzała nas gmina miejska Dobra, o tyle w zestawieniu z 2023 roku Gmina Malanów jest już powiatowym liderem.

Uprzedzając, nieco komentarze zestawienie powstało bynajmniej nie po to aby wystawić laurkę obecnemu wójtowi czy radnym / konkretnym osobom. Podobne zestawienia były prezentowane na zakończenie poprzednich kadencji czy to w 2014 czy w 2018 roku. Można je znaleźć w archiwalnych numerach Gazety Malanowskiej. Staraliśmy się też na bieżąco informować o poczynaniach malanowskiego samorządu. Mamy nadzieję, że spojrzą na nie Państwo właśnie z odrobiną obiektywizmu. Bo można i chwalić i ganić i narzekać. Nie trzeba się lubić, żeby się szanować i czasem docenić.

Jaka będzie kolejna IX kadencja samorządu. Co się wydarzy na przestrzeni lat 2024-2029? Podsumujemy to i zapewne napiszemy o tym już w 2029 roku.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w latach 2019-2023

2019

Nazwa inwestycji

Kwota inwestycji

Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie – środki wydatkowano na roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie.

1.927.655,53zł

Przebudowa drogi w Feliksowie etap II - wydatkowano na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

497.252,59 zł

Przebudowa budynku biblioteki publicznej - środki wydatkowano na roboty budowlane dotyczące przebudowy budynku biblioteki publicznej w Malanowie, na pełnienie obowiązków nadzoru, zakup dziennika budowy, zakup i montaż drzwi, wymianę kabla elektrycznego, odbiór przewodów wentylacyjnych i na pomiary elektryczne.

161.820,21 zł

Zakup mini koparko-ładowarki z przyczepą transportową - w ramach ww. inwestycji dokonano zakupu: minikoparki Yanmar SV18 oraz przyczepki Wiola.

128.311,98 zł

Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach: Dziadowice-Folwark, Grąbków, Malanów, Miłaczew, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Skarżyn-Kolonia, Targówka -środki wydatkowano na wykonanie aktualizacji projektu "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Rachowa”, na wykonanie dokumentacji (Dziadowice-Folwark, Grąbków, Miłaczewek, Młyny Miłaczewskie, Targówka), na wykonanie oświetlenia drogowego (Malanów ul. Nowa, Miłaczew, Poroże, Rachowa, Skarżyn-Kolonia), na zakup dzienników budowy dla m. Rachowa, Skarżyn-Kolonia, Poroże, na położenie kabla elektrycznego w Porożu i na wykonanie aktualizacji dokumentacji dotyczącej oświetlenia drogowego w miejscowości Targówka.

101.007,01 zł

Budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów – środki wydatkowano za zakup materiałów, hydrantów, dzienników budowy, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i inwentaryzację powykonawczą, pełnienie funkcji kierownika   do budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Dziadowice, Kotwasice i Rachowa.

91.014,10 zł

Modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 1 - w ramach modernizacji wymieniono okna i drzwi, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania , kosztorys wraz z przedmiarem robót oraz elewację budynku.

88.463,65 zł

Modernizacja ośrodka zdrowia – środki wydatkowano na roboty budowlane polegające na modernizacji Ośrodka Zdrowia w Malanowie.

44.999,99 zł

Budowa ulic Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców – środki wydatkowano na dokumentację projektową.

44.280,00 zł

Rozbudowa szkoły w Dziadowicach – etap I – środki wydatkowano na dokumentację rozbudowy szkoły w Dziadowicach.

34.999,00 zł

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym - dofinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

30.000,00 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Poroże - wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

29.000,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grąbkowie – środki wydatkowano na   wykonanie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w Grąbkowie.

28.000,00 zł

Zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Turku - w ramach podpisanego porozumienia dofinansowano zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Turku.

25.500,00 zł

Zakup mebli i wyposażenia do lokalu biblioteki – środki wydatkowano na dotację celową dla CKiBP w Malanowie związaną z dofinasowaniem kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych „Zakup mebli i wyposażenia do lokalu biblioteki”.

25.000,00 zł

Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 – dokumentacja – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

22.000,00 zł

Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie – środki wydatkowano na odsetki od pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie oraz dziennik budowy, zakup tablicy informacyjnej, dziennika budowy i pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

21.311,03 zł

Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Kotwasice – etap II – środki wydatkowano na zakupu i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Kotwasicach.

20.621,59 zł

Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Kotwasice - środki wydatkowano na wymianę 12 szt. opraw oświetlenia drogowego w sołectwie Kotwasice.

20.200,00 zł

Zakup i instalacja nowej centrali telefonicznej – środki wydatkowano na zakup, podłączenie i zaprogramowanie nowej centrali telefonicznej.

19.500,00 zł

Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie – środki wydatkowano na dokumentację projektową w zakresie usunięcia kolizji elektroenergetycznej.

18.450,00 zł

Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Feliksowie – etap II – środki wydatkowano na wykonanie ogrodzenia w świetlicy wiejskiej w Feliksowie.

18.000,00 zł

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania etap II - Bibianna – środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń na potrzeby ogrzewania oraz zakup grzejników i nagrzewnicy wraz z montażem.

17.996,04 zł

Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Dziadowice-Folwark i Miłaczewek – środki wydatkowano na dostawę i montaż zestawu Pac-pac-plum na placu zabaw w Dziadowicach-Folwark, zakup 28 szt. obrzeży do rozbudowy placu zabaw w Miłaczewku, zakup materiałów (cement, impregnat, sznurek) do rozbudowy placu zabaw w Miłaczewku, wykonanie prac przy rozbudowie placu zabaw, zakup i dostawę urządzenia na plac zabaw w Miłaczewku.

16.500,00 zł

Budowa drogi w sołectwie Żdżenice – etap II – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

16.113,00 zł

Zakup pomp pionowych wielostopniowych na SUW w Kotwasicach – środki wydatkowano na pompy pionowe wielostopniowe do SUW w Kotwasicach.

15.320,40 zł

Wyposażenie Sali posiedzeń w elektroniczny system wspomagający obrady Rady Gminy Malanów – środki wydatkowano na zakup systemu e-sesja w celu nagrywania i prowadzenia transmisji z obrad Rady Gminy.

10.768,65 zł

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyny – etap II – środki wydatkowano na zamontowanie 2 opraw oświetlenia drogowego w m. Celestyny.

10.100,00 zł

Uregulowanie ruchu drogowego w Grąbkowie - w ramach inwestycji wykonano ciąg pieszy na odcinku 310 m o szerokości 1,5 m poprzez utwardzenie nawierzchni warstwą kruszywa łamanego wraz z montażem obrzeży betonowych.

9.990,90 zł

Przebudowa drogi Kotwasice –Zygmuntówek – środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych w związku z usunięciem kolizji elektroenergetycznej oraz   przedłużenie uzgodnień branżowych Orange.

9.698,55 zł

Budowa placu zabaw w sołectwie Targówka – etap II – środki wydatkowano na wykonanie obrzeży betonowych, na zakup żwiru i podbudowy z pisaku oraz na wykonanie urządzeń (słonik, regulamin A3).

6.944,01 zł

Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

5.000,00 zł

Budowa drogi w sołectwie Rachowa – dokumentacja – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

4.305,00 zł

Przebudowa ośrodka zdrowia – środki wydatkowano na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia.

3.500,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie – etap I – środki wydatkowano na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy placu zabaw w Grąbkowie.

2.000,00 zł

Budowa drogi w sołectwie Żdżenice – etap I – środki wydatkowano na przedłużenie uzgodnień branżowych Orange.

104,55 zł

2020

Nazwa inwestycji

Kwota inwestycji

Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów – środki wydatkowano na dostawę i montaż 313 szt. zestawów fotowoltaiki dla mieszkańców Gminy Malanów.

4.676.293,44zł

Przebudowa drogi w miejscowości Poroże – środki wydatkowano roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup dziennika budowy i tablicy informacyjnej.

571.234,77 zł

Przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek – środki wydatkowano na zakup dziennika budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski i tablicę informacyjną.

528.089,84 zł

Budowa ulicy Wesołej w Malanowie wraz z odwodnieniem – środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup dziennika budowy, tablicę informacyjną, uzgodnienia branżowe, usługi wydruku i drzewka w związku z obowiązkiem nasadzeń kompensacyjnych.

416.926,04 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny – środki wydatkowano na roboty budowlane dotyczące budowy świetlicy wiejskiej.

388.833,00 zł

Budowa drogi w sołectwie Żdżenice – etap I – środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup dziennika budowy i tablicę informacyjną.

372.780,79 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny – środki wydatkowano na roboty budowlane dotyczące budowy świetlicy wiejskiej.

299.269,99 zł

Budowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia – środki wydatkowano na roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz zakup dziennika budowy,.

289.006,74 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Bibianna – środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski.

271.962,41 zł

Przebudowa budynku biblioteki publicznej – środki wydatkowano na roboty budowalne na piętrze, przebudowę klatki schodowej i pomieszczenia w budynku, wykonanie elewacji i schodów, wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, dziennik budowy i inspektora nadzoru.

233.298,46 zł

Dotacja dla jednostki OSP w Kotwasicach na zakup   średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego marki Volvo FL dla jednostki OSP Kotwasice.

210.000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie – środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

123.000,00 zł

Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - dofinansowano zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla SPZOZ w Turku.

100.000,00 zł

Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie – środki wydatkowano na usunięcie kolizji elektroenergetycznej.

80.917,85 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P - budowa chodnika w miejscowości Dziadowice – etap I - przekazano dotację do Powiatu Tureckiego na roboty związane z budową chodnika w miejscowości Dziadowice.

62.756,81 zł

Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dziadowice-Folwark, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczew, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Targówka, Żdżenice – środki wydatkowano na wykonanie 200 m linii kablowej i 2 latarń oświetlenia drogowego w sołectwie Rachowa, wykonanie linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Poroże, wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Miłaczew wraz z nadzorem inwestorskim, na zakup dzienników budowy dla sołectwa Miłaszewskie Młyny, Grąbków i Targówka.

50.888,50 zł

Budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów – środki wydatkowano na zakup materiałów, hydrantów, dzienników budowy, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w Dziadowicach, Żdżenicach, Kotwasicach i Dziadowice Folwark, wykonanie przewiertu, pełnienie funkcji kierownika budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Dziadowice i Dziadowice Folwark.

35.613,99 zł

Przebudowa ulicy Różanej w Malanowie – środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

28.900,00 zł

Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów – środki wydatkowano na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

24.985,85 zł

Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku – środki wydatkowano na zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku.

21.575,58 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów – etap III – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

20.000,00 zł

Zakup pieca z montażem – środki wydatkowano na zakup pieca CO z montażem do budynku Gminnego Przedszkola.

19.557,00 zł

Budowa drogi w obrębie ewidencyjnym Grąbków – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową i sporządzenie mapy do celów projektowych.

17.500,00 zł

Zakup grzejników z montażem – środki wydatkowano na zakup grzejników wraz z montażem w salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie na ul. Parkowej.

17.000,00 zł

Budowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia – etap II – środki wydatkowano na podział nieruchomości w celu uregulowania pasa drogowego, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wykup gruntów i sporządzenie aktów notarialnych.

15.304,64 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grąbkowie – środki wydatkowano na wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy wiejskiej w Grąbkowie.

15.000,00 zł

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

12.300,00 zł

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bibiannie – środki wydatkowano na wykonanie dwóch konstrukcji altan o wymiarach 5m x 7m.

12.000,00 zł

Modernizacja garażu w Dziadowicach – środki wydatkowano na materiały do modernizacji garażu, montaż bramy przemysłowej, wykonanie posadzki oraz wykonanie konstrukcji regałów w garażu.

9.967,56 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny – środki wydatkowano na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wykonanie przyłącza, zakup gaśnicy, hydrantu, tablicy informacyjnej i energii.

9.594,49 zł

Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Miłaczewek - środki wydatkowano na wykonanie wjazdu i parkingu dla inwalidów na placu gminnym w Miłaczewku.

9.297,57 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziadowicach Folwark – środki wydatkowano na ocieplenie i pomalowanie budynku świetlicy wiejskiej.

9.000,00 zł

Budowa kanalizacji – ul. Stawiszyńska – środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

8.500,00 zł

Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

7.000,00 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malanowie – ul. Wesoła – środki wydatkowano na wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego i montaż 1 latarni.

6.800,00 zł

Zakup respiratora stacjonarno-transportowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - dofinansowano zakup respiratora stacjonarno-transportowego dla SPZOZ w Turku.

5.000,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie – środki wydatkowano na dostawę i montaż urządzeń na plac przy świetlicy: biegacz na nodze, kosz na śmieci, ławka metalowa i regulamin siłowni.

4.963,46 zł

Budowa drogi w miejscowości Targówka – środki wydatkowano na podział nieruchomości w celu regulacji pasa drogowego oraz na usługę wydruku wieloformatowego.

4.573,43 zł

Wykup gruntów-uregulowanie przebiegu dróg gminnych – środki wydatkowano na zakup gruntu pod drogę publiczną w miejscowości Żdżenice i Miłaczew.

4.501,00 zł

Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - środki przekazano na dotację   na wkład własny dla OSP Malanów, która otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań statutowych oraz zabezpieczenie gotowości operacyjno-bojowej.

2.300,00 zł

2021

Nazwa inwestycji

Kwota inwestycji

Rozbudowa szkoły w Dziadowicach – środki wydatkowano na dokumentację projektową, zakup dziennika budowy, tablicy informacyjnej, usługę nadzoru inwestorskiego i roboty budowlane.

1.607.286,19zł

Budowa kanalizacji – ul. Stawiszyńska – środki wydatkowano na roboty budowalne związane z budową kanalizacji, zakup dziennika budowy, usługę inspektora nadzoru i opłatę za zajęcie pasa drogowego.

1.146.791,76zł

Przebudowa drogi w miejscowość Feliksów – etap III – środki wydatkowano na zakup dziennika budowy, inspektora nadzoru, roboty budowalne, zakup rur i przebudowę przepustu.

878.512,10 zł

Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dziadowice-Folwark, Feliksów, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Targówka, Żdżenice – środki wydatkowano na zakup dzienników budowy, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie linii napowietrznej w miejscowości Grąbków, Targówka, Kotwasice , Malanów, Dziadowice-Folwark, montaż słupów wraz z oprawą oświetleniową   oraz nadzór inwestorski.

244.306,30 zł

Zakup wyposażenie dla szkół – Laboratoria przyszłości – środki wydatkowano na zakup wyposażenia dla szkół w Malanowie, Dziadowicach i Miłaczewie.

204.600,00 zł

Budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów - środki wydatkowano na zakup materiałów, dzienników budowy, usługę kierownika budowy, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dziadowice, Żdżenice, Malanów i Grąbków.

105.215,76 zł

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym - dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP Turek.

100.000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów – Żdżary na odcinku Miłaczew –Skarzyn-II etap - przekazano dotację do Powiatu Tureckiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdżary na odcinku Miłaczew-Skarżyn-etap II".

64.000,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziadowicach, Grąbkowie, Miłaczewie i Bibiannie – środki wydatkowano na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Miłaczewie i Dziadowicach, wykonanie instalacji elektrycznej i pokrycie blachą dachu wiaty przy świetlicy wiejskiej w Bibiannie oraz montaż urządzeń fitness przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie.

55.040,86 zł

Zakup samochodu dostawczego - Zakup samochodu Peugeot na potrzeby jednostki PGK.

50.430,00 zł

„Eko-bezpieczni w Malanowie – wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez tablice edukacyjne lampy fotowoltaiczne przy placu zabaw” – środki wydatkowano na montaż 2 lamp oraz edukacyjnego kosza do segregacji odpadów.

44.000,00 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice – środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

30.750,00 zł

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, montaż drzwi technicznych i detektorów czadu oraz centralnego ogrzewania.

21.500,00 zł

Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Miłaczewek – środki wydatkowano na zakup i montaż urządzeń: zjeżdżalnia, bąk, tablica z regulaminem, ławki, kosze i stojak na rowery.

20.945,94 zł

Przebudowa drogi Skarżyn-Kolonia – Czachulec Stary – środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie przepustu i zakup kratek ściekowych ścianek czołowych.

19.000,00 zł

Budowa drogi w miejscowości Targówka – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

18.000,00 zł

Wykonanie klimatyzacji i montaż roletek na oknach w tzw. Sali szklanej – środki wydatkowano na wykonanie roletek z plis materiałowych i montaż klimatyzacji.

16.207,00 zł

Przebudowa drogi w sołectwie Poroże – środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

15.500,00 zł

Budowa drogi w sołectwie Rachowa – środki wydatkowano na dokumentację   usunięcia kolizji elektroenergetycznej.

12.546,00 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice-Folwark – środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

12.177,00 zł

Przebudowa ul. Spółdzielców – budowa chodnika - środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

12.000,00 zł

Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia – środki wydatkowano na usunięcie kolizji elektroenergetycznej.

11.758,80 zł

Budowa drogi dojazdowej dla mieszkańców Bibianny – środki wydatkowano na program funkcjonalno-użytkowy.

11.070,00 zł

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania – środki wydatkowano na wykonanie centralnego ogrzewania.

9.985,00 zł

Przebudowa ulicy Kwiatowej w Malanowie poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych – środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

8.500,00 zł

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w   sołectwie Grąbków – środki wydatkowano na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej.

7.958,10 zł

Budowa placu zabaw w Malanowie – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową dla dwóch placów zbaw w Malanowie.

6.900,00 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Dziadowicach – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową i zakup dziennika budowy.

4.514,50 zł

Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie – środki wydatkowano na zakup dziennika budowy i tablicy informacyjnej.

1.329,37 zł

Przebudowa budynku na ul. Szkolnej – środki wydatkowano na zakup dziennika budowy.

15,50 zł

2022

Nazwa inwestycji

Kwota inwestycji

Rozbudowa szkoły w Dziadowicach – środki wydatkowano na tablicę informacyjną i roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty i badania związane z dopuszczeniem budynku do użytkowania, odliniowanie boisk do gry, zakup niezbędnego wyposażenia sportowego i gimnastycznego oraz tablicy naściennej wyników.

2.353.616,60zł

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie – etap I – środki wydatkowano na roboty budowalne związane z oczyszczalnią, zakup dziennika budowy, usługę inspektora nadzoru, opłatę przyłączeniową (zwiększenie mocy), tablicę informacyjną, mapę zasadniczą, wypis i wyrys.

2.102.866,78zł

Przebudowa ulicy Różanej w Malanowie wraz z odwodnieniem – środki wydatkowano na dziennik budowy, tablicę informacyjną i naklejki, ksero wieloformatowe, nadzór inwestorski i roboty budowlane.

1.602.850,35zł

Przebudowa budynku na ul. Szkolnej – środki wydatkowano na badanie wydajności hydrantów, przełożenie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie osłon frontalnych na grzejniki w salach edukacyjnych, roboty budowlane związane ze zmianą użytkowania budynku na cele przedszkolne, nadzór inwestorki oraz montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych.

1.517.509,11zł

Budowa drogi dojazdowej dla mieszkańców Bibianny – środki wydatkowano na roboty budowlane, zakup dziennika budowy, tablice informacyjne i dokumentację projektową.

1.258.700,73zł

Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie – środki wydatkowano na nadzór inwestorski i roboty budowlane.

503.612,69 zł

Budowa i przebudowa dróg w Gminie Malanów – środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji, dziennik budowy, tablicę informacyjną nadzór inwestorski i roboty budowlane dla drogi Skarżyn Kolonia – Czachulec Stary.

249.463,51 zł

Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Czachulec Stary, Feliksów, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczew Kolonia, Poroże, Rachowa – środki wydatkowano na zakup dzienników budowy, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w miejscowości Malanów, Czachulec Stary, Miłaczewskie Młyny, aktualizację kosztorysów, wykonanie linii napowietrznej i kablowej w miejscowości Grąbków, Brody, Kotwasice , Malanów, Poroże, Feliksów, Rachowa oraz na nadzór inwestorski.

162.307,50 zł

Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy w Malanowie – środki wydatkowano na montaż instalacji fotowoltaicznej   na dachu budynku Urzędu Gminy.

127.000,00 zł

Zakup wyposażenia serwerowni – środki wydatkowano na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania "Asystent Postępowania" i zakup serwera, konsoli, UPS, UTM, serwera NAS.

88.511,40 zł

Budowa placu zabaw w Targówce – środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu, zakup tablicy, wykonanie chodnika, montaż lampy solarnej, urządzenia zabawowe i położenie kostki brukowej.

69.699,51 zł

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – środki wydatkowano na zakup dziennika budowy, wykonanie kosztorysu, tablicę informacyjną, budowę dwóch kominów i przebudowę dachu. Inwestycja dotyczyła budynku mieszkalnego na ul. Szkolnej w Malanowie.

65.889,40 zł

Ekologiczna przystań – ścieżka ekologiczno-edukacyjna – środki wydatkowano na montaż latarni hybrydowej, ławki edukacyjnej, kosza na śmieci i pojemnika na nakrętki.

58.531,00 zł

Budowa wodociągu na terenie gminy Malanów – środki wydatkowano na zakup materiałów, usługę kierownika budowy, usługi geodezyjne, przewiert wodociągu na ul. Żurawinowej w Kotwasicach, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Malanów, Targówka i Kotwasice oraz służebność przesyłu (Malanów).

56.663,21 zł

Budowa drogi w miejscowości Targówka – środki wydatkowano na usunięcia kolizji elektroenergetycznej.

40.590,00 zł

Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego wraz z niezbędną adaptacją i wyposażeniem w postaci radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku zgodnie z zawartym porozumieniem.

32.500,00 zł

Budowa drogi w sołectwie Rachowa - środki wydatkowano na usunięcia kolizji elektroenergetycznej.

29.000,00 zł

Budowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek – etap II – środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

23.000,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miłaczewie – środki wydatkowano na przygotowanie terenu pod utwardzenie, wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej o pow. 140 m2 ,miejsca parkingowego z kamienia i ułożenie 70 mb obrzeza betonowego.

21.000,00 zł

Budowa drogi w miejscowości Feliksów – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową i opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami w celu przebudowy przepustu.

15.020,01 zł

Przebudowa drogi Skarżyn-Kolonia – Czachulec Stary – etap II – środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

12.985,00 zł

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyny – środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu, wykonanie ok. 116 mb linii kablowej i montaż latarni oraz nadzór inwestorski.

11.568,00 zł

Budowa placów zabaw w Malanowie – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową przeniesienia placu zabaw przy ul. Słonecznej na teren przedszkolny przy ul. Szkolnej.

8.500,00 zł

Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w Miłaczewku – środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zakup zestawu do siatkówki, słupków, osłon, siatki i linie pola boiska.

7.844,51 zł

Budowa drogi w obrębie ewidencyjnym Grąbków – środki wydatkowano na sporządzenie i aktualizację map do celów projektowych, aktualizację dokumentacji drogowej praz opłatę za korzystanie z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami.

7.570,00 zł

Budowa drogi w Bibiannie – środki wydatkowano na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, operat szacunkowy i opłatę za wypis i wyrys działki.

6.800,00 zł

Przebudowa drogi w sołectwie Poroże - środki wydatkowano na mapy do celów projektowych, aktualizację dokumentacji drogowej, opłaty za uzgodnienia branżowe, wypis i wyrys oraz kopię mapy.

6.273,10 zł

Rozbudowa placu zabaw w Porożu – środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw.

4.000,00 zł

Przebudowa drogi w Skarzyn Kolonia – Czachulec Stary – środki wydatkowano na mapy do celów projektowych.

2.000,00 zł

Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Dziadowicach – środki wydatkowano na wykonanie ławy z betonu o pow. 40 m2 pod altanę oraz mapę zasadniczą.

1.995,70 zł

Budowa ulic Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców – środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu.

1.845,00 zł

2023

Nazwa inwestycji

Kwota inwestycji

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie – etap I - środki wydatkowano na roboty budowalne związane z oczyszczalnią.

9.442.690,30zł

Budowa i przebudowa dróg w Gminie Malanów – środki wydatkowano na roboty budowalne w ramach poszczególnych zadań: przebudowa drogi w sołectwie Poroże, przebudowa drogi Skarżyn Kolonia-Czachulec Stary, budowa drogi w sołectwie Rachowa, przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Dziadowicach, przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice Folwark, budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia, budowa drogi w obrębie ewidencyjnym Grąbków, przebudowa ulicy Kwiatowej w Malanowie poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych.

3.705.019,09zł

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie – etap I – środki wydatkowano na roboty budowalne związane z oczyszczalnią, nadzór inwestorski, zakup dziennika budowy, opłatę za mapę, opłatę kontrolną, ubezpieczenie i rejestrację przyczepy.

2.392.351,98zł

Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie – środki wydatkowano na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

1.276.195,48zł

Budowa i przebudowa dróg w Gminie Malanów – środki wydatkowano na roboty budowalne, nadzór inwestorski, tablice informacyjne, opłaty za mapy w ramach   poszczególnych zadań: przebudowa drogi w sołectwie Poroże, przebudowa drogi Skarżyn Kolonia-Czachulec Stary, budowa drogi w sołectwie Rachowa, przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Dziadowicach, przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice Folwark, budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia, budowa drogi w obrębie ewidencyjnym Grąbków, przebudowa ulicy Kwiatowej w Malanowie poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych.

944.906,76 zł

Budowa ulic Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców – środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski, odszkodowania za grunty, ustanowienie służebności, dziennik budowy, tablicę informacyjną i uzgodnienia branżowe. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024.

566.112,39 zł

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malanowie - dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malanowie.

276.250,00 zł

Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach   Czachulec Stary, Dziadowice Folwark, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczew Kolonia, Rachowa – środki wydatkowano na zakup dzienników budowy, wykonanie linii napowietrznej i kablowej, montaż latarni   oraz nadzór inwestorski w miejscowości Czachulec Stary, Dziadowice Folwark, Grąbków, Rachowa, Malanów ul. Szkolna i Nowa a także wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej   miejscowości Kotwasice.

131.830,60 zł

Wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe – środki wydatkowano na wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie 130 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu. W ramach przekazanych środków zostały wymienione oprawy sodowe oświetlenia drogowego na energooszczędne z systemem zdalnego sterowania w miejscowościach: Bibianna, Celestyny, Dziadowice, Dziadowice Folwark, Feliksów, Grąbków, Kotwasice, Brody, Malanów, Miłaczew, Rachowa, Targówka, Żdżenice (łącznie 67 opraw).

130.000,00 zł

Budowa placu zabaw w Malanowie – środki wydatkowano na roboty budowlane dotyczące budowy placu zabaw, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną, dziennik budowy, aktualizację kosztorysu i prace geodezyjne.

128.616,69 zł

Budowa placu zabaw w Malanowie – środki wydatkowano na roboty budowlane dotyczące budowy placu zabaw.

114.259,00 zł

Zakup gruntu – środki wydatkowano na zakup gruntu (działka 50/3) w miejscowości Miłaczew, zakup gruntu (działka 859/1, 859/3) w miejscowości Malanów.

109.428,38 zł

Modernizacja centrum wsi Poroże – środki wydatkowano na roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Porożu (elewacja, ocieplenie poddasza, termomodernizacja ścian), mapę zasadniczą i kosztorys inwestorski oraz   wykonanie placu z kostki brukowej przy świetlicy.

95.575,75 zł

Budowa wodociągu na terenie gminy Malanów – środki wydatkowano na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości w Kotwasice o dł. 385,50 m oraz dziennik budowy.

67.671,40 zł

Zakup ogrodzenia - środki wydatkowano na zakup ogrodzenia (przęseł) terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK).

39.511,50 zł

Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Dziadowicach – środki wydatkowano na budowę altany o powierzchni 35 m2 z konstrukcji drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Dziadowicach.

31.750,00 zł

Budowa drogi w sołectwie Kotwasice – środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

29.520,00 zł

Budowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia – środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

29.500,00 zł

Wykonanie oświetlenia i monitoringu na PSZOK – środki wydatkowano na usługę wykonania oświetlenia i montażu monitoringu terenu/obiektu na którym umiejscowiony jest Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

25.000,00 zł

Budowa placu zabaw w Porożu – środki wydatkowano na montaż urządzeń zabawowych karuzeli i wagoników oraz tablicy informacyjnej.

19.930,00 zł

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bibiannie – środki wydatkowano na wykonanie robót polegających na utwardzeniu placu kostką brukową pod altanami przy świetlicy w Bibiannie.

17.040,00 zł

Modernizacja placu zabaw – środki wydatkowano na roboty związane z modernizacją placu zabaw Radosna Szkoła w Malanowie na ulicy Szkolnej.

16.999,83 zł

Budowa drogi w miejscowości Feliksów – środki wydatkowano na zaliczkę za kolizję elektroenergetyczną. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024.

15.992,46 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej w sołectwie Żdżenice – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

15.900,00 zł

Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna – środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapę zasadniczą. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024.

15.035,20 zł

Montaż instalacji fotowoltaicznych – środki wydatkowano na wykonanie 5 programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) dla lokalizacji: Szkoła Podstawowa w Malanowie, Szkoła Podstawowa w Miłaczewie, Gminne Przedszkole w Malanowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie i Oczyszczalnia ścieków w Malanowie.

12.915,00 zł

Przebudowa ulicy Szkolnej w Malanowie – środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024.

11.000,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym – środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy.

11.000,00 zł

Budowa drogi w Bibiannie – środki wydatkowano na dokumentację techniczną projektu budowlanego. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024.

10.664,51 zł

Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego w strażnicy OSP Miłaczew - dotacja na dofinansowanie montażu instalacji ogrzewania elektrycznego   w strażnicy OSP Miłaczew.

10.000,00 zł

Budowa boiska do plażowej piłki sitkowej w Miłaczewku – środki wydatkowano na montaż zestawu do siatkówki plażowej na placu w miejscowości Miłaczewek. Zadanie było już realizowane w roku 2022, a w roku 2023 zostało zakończone.

1.820,00 zł

 DM


Pozostałe aktualności