Dziś jest czwartek, 25.04.2019, imieniny Jarosława, Marka
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Zadania Referatu Organizacyjnego

Zadania Referatu Organizacyjnego

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

1)        zapewnienie obsługi organizacyjnej Urzędowi, w szczególności: Wójtowi, Zastępcy Wójta, Sekretarzowi i Skarbnikowi;

2)        zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej Radzie i komisjom Rady;

3)        prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy;

4)        organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu;

5)        prowadzenie spraw bhp pracowników Urzędu;

6)        wydawanie i rejestrowanie delegacji służbowych oraz prowadzenie spraw zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Gminy;

7)        prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem telefonów służbowych i telefonów prywatnych używanych do celów służbowych;

8)        udostępnianie powstałych poza Urzędem materiałów i informacji na tablicach ogłoszeń i portalu;

9)        prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla jednostek kultury Gminy;

10)    przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz współpraca z PUP w tym zakresie;

11)    prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów;

12)    prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej;

13)    prowadzenia spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej, zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych;  

14)    przygotowywanie wyjaśnień, opinii i informacji dla KRUS i ZUS, zeznania świadków i pomoc w uzyskiwaniu zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym;

15)    prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki lokalowej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych;

16)    prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu;

17)    prowadzenie rejestru kupowanych i otrzymywanych przez Urząd programów informatycznych i ich aktualizacji;

18)    nadzorowanie zadań, wdrażanie nowych rozwiązań związanych z obiegiem dokumentów oraz informacji w Urzędzie, w tym obiegiem elektronicznym;

19)    utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;

20)    prowadzenia obsługi Punktu Obsługi Klienta;

21)    prowadzenie rejestrów i ewidencji Wójta, Rady i Urzędu;

22)    prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych;

23)    prowadzenie napraw, remontów i konserwacji oraz administrowanie budynkami, sprzętem i wyposażeniem Urzędu;

24)    zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym w materiały biurowe i kancelaryjne, urządzenia telekomunikacyjne i telefoniczne, nadzór nad ich wykorzystaniem;

25)    administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej.