Dziś jest piątek, 18.10.2019, imieniny Juliana, Łukasza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Zadania Referatu Organizacyjnego

Zadania Referatu Organizacyjnego

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

1)        zapewnienie obsługi organizacyjnej Urzędowi, w szczególności: Wójtowi, Zastępcy Wójta, Sekretarzowi i Skarbnikowi;

2)        zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej Rady i komisji Rady, w tym obsługi urządzeń transmisji i zapisu obrad Rady oraz urządzeń systemu umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych;

3)        prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy;

4)        organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu;

5)        prowadzenie spraw bhp pracowników Urzędu;

6)        wydawanie i rejestrowanie delegacji służbowych oraz prowadzenie spraw zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Gminy;

7)        udostępnianie na tablicach ogłoszeń materiałów i informacji,;

8)        przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz współpraca z PUP w tym zakresie;

9)        prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów;

10)    przygotowywanie wyjaśnień, opinii i informacji dla KRUS i ZUS;

11)    prowadzenie spraw związanych z zeznaniami świadków i pomocą w uzyskiwaniu zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym;

12)    prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu;

13)    prowadzenie rejestru kupowanych i otrzymywanych przez Urząd programów informatycznych i ich aktualizacji;

14)    nadzorowanie zadań, wdrażanie nowych rozwiązań związanych z obiegiem dokumentów oraz informacji w Urzędzie, w tym obiegiem elektronicznym;

15)    utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;

16)    prowadzenia Punktu Obsługi Klienta i Inwestora;

17)    prowadzenie rejestrów i ewidencji Wójta, Rady i Urzędu;

18)    prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych;

19)    zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym w materiały biurowe i kancelaryjne, urządzenia telekomunikacyjne i telefoniczne, nadzór nad ich wykorzystaniem;

20)   administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej.