Dziś jest sobota, 14.12.2019, imieniny Alfreda, Izydora
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych

Średnio raz w tygodniu w Polsce dochodzi do wypadku z powodu niewłaściwego działania butli gazowych!

Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe!

Czy wiesz, że ?

Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego (butle gazowe) i gazu z sieci gazowej !

Zakaz został jednoznacznie określony w §157 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

       I. Zasady bezpiecznego użytkowania butli:

 • butle należy kupować wyłącznie ze znanego i legalnego źródła - zabronione jest napełnianie butli w nieprzystosowanych do tego miejscach, np. stacje autogazu lub nielegalne rozlewnie
 • na butli powinna znajdować się informacja o firmie napełniającej butlę
 • przeszkolony instalator przynajmniej raz w roku powinien sprawdzić stanu techniczny instalacji gazowej, do której podłączona jest butla
 • należy dbać o stan techniczny przewodów gazowych w urządzeniu, głównie przewodów elastycznych (gumowych) oraz regularnie sprawdzać, czy przewód elastyczny nie jest uszkodzony lub pęknięty
 • butli z gazem nie wolno stawiać w pobliżu źródła ciepła oraz w miejscach nasłonecznionych temperatura w pomieszczeniach z butlą, nie może wynosić więcej niż 35°C
 • nie wolno przechowywać butli w piwnicach, pomieszczeniach poniżej poziomu terenu
 • butle transportuje się wyłącznie w pozycji stojącej, zabezpieczając je przed przesuwaniem
 • powinna być zapewniona skuteczna wentylacja w pomieszczeniach , w których stosowane są urządzenia na gaz płynny. Należy pamiętać o tym, że gaz płynny jest cięższy od powietrza i wentylacja powinna być oddolna.

    II. Każda właściwie napełniona butla powinna mieć:

 • kolor inny niż czerwony, który jest zastrzeżony wyłącznie do gaśnic przeciwpożarowych
 • tabliczkę znamionową z informacją o ciężarze netto butli i maksymalnej ilości (wadze) gazu w butli oraz datą ważnej legalizacji
 • instrukcję bezpieczeństwa w postaci naklejki. W instrukcji bezpieczeństwa znajdują się podstawowe informacje o gazie, firmie, która napełniła tę butlę i telefon kontaktowy. Należy pamiętać, że nazwa firmy napełniającej na naklejce butli musi być zgodna z nazwą namalowaną na butli.
 • zaślepkę na zawór zabezpieczającą gaz przed wyciekiem w razie przypadkowego odkręcenia zaworu butli folię termokurczliwą (plombę) na zaworze butli, która świadczy o tym, że butla jest pełna zgodna z nazwą namalowana na butli

  III. Instrukcja bezpiecznego podłączenia butli gazowej:

 1. Usuń plombę foliową.
 2. Sprawdź czy zawór butli jest zamknięty.
 3. Odkręć plastikową zaślepkę.
 4. Sprawdź, czy przy wylocie zaworu znajduje się gumowa uszczelka, a jej stan techniczny nie budzi wątpliwości. Jeśli stan uszczelki budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z dostawcą i poproś o jej wymianę.
 5. Przykręć nakrętkę reduktora do zaworu - wystarczy dokręcić ją ręką.
 6. Po dokręceniu nakrętki reduktora, odkręć zawór i sprawdź szczelność połączenia za pomocą wody z mydłem (wystąpienie pęcherzyków powietrza świadczy o wycieku gazu) lub specjalnego testera/pianki. Zabronione jest sprawdzanie szczelności przy pomocy otwartego ognia (zapałek lub zapalniczki).
 7. Otwórz zawór butli powoli - wystarczy jeden obrót.

Jeśli poczujesz ulatniający się gaz z butli:

 1. Zachowaj szczególną ostrożność:
 • Nie używaj otwartego ognia !
 • Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i światła
 • Nie pal papierosów
 • Nie posługuj się telefonem (nawet komórkowym) w mieszkaniu
 1. Zamknij zawór butli
 1. Otwórz szeroko okna i drzwi, żeby wywietrzyć pomieszczenie
 1. Jeśli zamknięcie zaworu butli spowodowało zatrzymanie wycieku gazu, można wykonać następujące czynności:
 • Sprawdź szczelność połączenia zaworu butli z reduktorem wykorzystując do tego roztwór pieniący, np. wodę z szamponem.
 • Pojawienie się bąbelków świadczyć będzie o miejscu wycieku gazu.
 • Należy wówczas dokręcić nakrętkę reduktora albo, w razie potrzeby, wymienić uszczelkę gumową w zaworze butlowym.
 1. Gdy nie ma możliwości wykrycia lub usunięcia źródła wycieku gazu:
 • Wynieś butlę na zewnątrz pomieszczenia,
 • Powiadom osoby mieszkające w pobliżu o zagrożeniu i opuść budynek,
 • Jak najszybciej wezwij Straż pożarną tel. 998 korzystając z telefonu na zewnątrz,
 • Skontaktuj się ze swoim dostawcą gazu.

 

Opracowano na podstawie http://www.gaspol.pl/

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

 EG


Pozostałe aktualności