Dziś jest piątek, 16.11.2018, imieniny Edmunda, Marii
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Stypendia sportowe

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe

Przypominamy, że do 31 grudnia 2016 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Wnioski o stypendium należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Zasady i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych ze środków budżetu Gminy Malanów określa Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, której treść jest dostępna www.bip.malanow.pl/?a=3299

Stypendium sportowe może otrzymać osoba fizyczna, jeśli spełnia następujące warunki:

  1. Jedno z kryteriów podstawowych:

1)     jest reprezentantem Polski i brała udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na arenie międzynarodowej;

2)     jest reprezentantem Polski i brała udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży;

3)     brała udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży szczebla międzypowiatowego, wojewódzkiego, międzywojewódzkiego, ogólnopolskiego i zdobyła I, II lub III miejsce;

4)     osiągnęła rekord województwa w danej kategorii wiekowej.

  1. Łącznie kryteria dodatkowe:

1)     jest mieszkańcem Gminy Malanów;

2)     jest uczniem lub studentem;

3)     w chwili składania wniosku nie ukończyła 25 lat;

4)     nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków budżetu państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego;

5)     wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca, przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych, godnie reprezentuje gminę

6)     nie uprawia sportu zawodowo.

     Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest klub sportowy zawodnika, jednostka organizacyjna realizująca zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu lub mieszkańcy Gminy Malanów. O przyznaniu stypendium wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

ŁN


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności