Dziś jest niedziela, 19.01.2020, imieniny Henryka, Mariusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Gminy w Malanowie prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

Kandydaci muszą m.in. spełnić wymagania:

Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)    niekaralność prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   wykształcenie wyższe,

e)    nieposzlakowana opinia,

f)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

a)      wykształcenie wyższe związane z zakresem zadań realizowanych na stanowisku ds. zamówień publicznych;

b)      znajomość przepisów prawa związanych z problematyką zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności znajomość:

-        Ustawy o samorządzie gminnym,

-        Ustawy Prawo zamówień publicznych,

-        wybranych aktów wykonawczych do Ustawy Prawo zamówień publicznych (np. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych),

-        Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-        Ustawy prawo budowlane;

c)      dyspozycyjność;

d)     odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista.

 

Informacje szczegółowe dotyczące naboru dostępne są na stronie www.bip.malanow.plw zakładce komunikaty.

 

Dokumenty wymienione w ogłoszeniu o naborze (www.bip.malanow.pl) należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Stanowisko ds. zamówień publicznych” w terminie do dnia 15 października 2018 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Punktu Obsługi Klienta i Interesanta) pod adres: Urząd Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów– Punkt Obsługi Klienta i Inwestora, pok. nr 2.


Pozostałe aktualności