Dziś jest piątek, 16.11.2018, imieniny Edmunda, Marii
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Organizacyjny » Aktualności » Fundusz sołecki na rok 2017

Fundusz sołecki na rok 2017

Fundusz sołecki na rok 2017

Jak co roku w naszej gminie, na przełomie sierpnia i września odbywają się zebrania sołeckie. Mają one na celu rozdysponowanie środków finansowych przyznanych sołectwu w ramach funduszu sołeckiego – wyodrębnionego z budżetu gminy. Sołtysi wyznaczając datę zebrania muszą o tym wcześniej poinformować pisemnie Wójta Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańców sołectwa,co przeważnie odbywa się w formie kurend. Muszą również pamiętać o nieprzekraczalnym terminie do złożenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy.

Nie inaczej było w tym roku. Wszystkie 17 zebrań sołeckich, o których terminach sukcesywnie Państwa informowaliśmy, odbyło się w miesiącu wrześniu. Wójt Sławomir Prentczyński oraz wyznaczony pracownik urzędu gminy uczestniczyli w każdym zebraniu, odpowiadając na liczne pytania i wnioski mieszkańców, często nawet nie związane z funduszem sołeckim. Jednak najważniejszym punktem zebrań było rozdysponowanie funduszu sołeckiego na rok 2017, którego pula środków łącznie wynosi 317 239,83 zł. Sołtysi wspólnie z mieszkańcami za pomocą głosowania, wyznaczali przedsięwzięcia do zrealizowania oraz szacowali ich kwoty. Sołectwa Miłaczew i Miłaczew Kolonia ponownie skorzystały z możliwości wspólnej realizacji jednego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Sołectwie”, przeznaczając na nie łączną kwotę 21 017,58 zł. Wnioski o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem, uchwałą zebrania wiejskiego i listą obecnych na zebraniu mieszkańców, sołtysi złożyli do Wójta Gminy Malanów w ustawowym terminie, czyli do dnia 30 września 2016 roku. Wszystkie wnioski zostały przez Wójta zaakceptowane.

W załączniku przedstawiamy szczegółowy podział środków funduszu sołeckiego na rok 2017.

Na tegorocznych zebraniach wiejskich poruszono także, ważną kwestią dotyczącą bieżącego funduszu sołeckiego. W roku ubiegłym 16 z 17 sołectw naszej gminy uchwaliło wspólne przedsięwzięcie pn.: „Zakup kosiarki do rowów i poboczy”. Realizując zakup kosiarki udało się wynegocjować niższą niż wynikała ze wstępnych szacunków cenę, przy zachowaniu zakładanych na wstępie parametrów maszyny. W związku z tym na każdym z 16 zebrań sołeckich sołtysi zaproponowali mieszkańcom przeznaczenie kwoty pozostałej z zakupu kosiarki na kolejny, wspólny, sołecki zakup w postaci rozdrabniarki do gałęzi. Po licznych dyskusjach na ten temat, ostatecznie propozycja zakupu rozdrabniarki została przyjęta i uchwalona przez wszystkie 16 sołectw. Zakup rozdrabniarki został zrealizowany w listopadzie tego roku.

 

Katarzyna Łyskanowska


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności